נספח ב (להערה 33) הגיל המרבי של האמוראים

יש המפקפקים בקביעת מותו של רב חסדא בגיל תשעים ושתיים שנה , וגורעים ממנו . ראה בדק"ס למו '' ק שם , אות ה , וכן ראה : בר , ראשות הגולה , עמ' , 99 הע' . 19 לעומת זאת , ראה דעת פלורסהיים שכתב : 'על פי הדברים הללו , זכו כל ארבעת בני החבורה לאריכות ימים : רב חסדא חי תשעים ושתיים שנה ( מו"ק כח א , ( רב הונא הגיע לגבורות ( מו"ק שם , ( רב נחמן חי , כאמור , מאה שנה , ורב יהודה נפטר בשנת 298 ( איגרת , עמ' ( 85 כאשר היה בן למעלה משמונים שנה ייסודן' ) ' ... וראשית התפתחותן של ישיבות בבל — סורא , 'ופומבדיתא ציון , לט [ תשל"ד , [ עמ' , 193 הע ' . ( 37 יש להוסיף , כי יהא עלינו לקבל שגם רבה , בנו של רב הונא , חי כתשעים שנה לפחות : הוא נשא אשה כבר בחיי רב ( מגילה כז ע"ב , ( היינו לפני פטירתו בשנת 247 , 'לס ונפטר בשנת . 322 לפיכך , הוא האריך ימים אחר רב 75 שנה , שעליהן יש להוסיף את גילו הבלתי ידוע בעת נישואיו ( פלורסהיים ציין שם את תאריך הולדתו של רבה בר רב הונא 'בסביבות שנת . ( ' 230 מכל החכמים הללו , אריכות ימיו של רב נחמן אינה נראית לנו הכרחית , משום שהיא מתבססת על הנחת יסוד , שאם רב נחמן כינה את רב ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן