ט. מקום מושבו של רבינא

רבינא תלמיד רבא : אחד האירועים ברבינא תלמיד רבא מתואר בלשון : 'רבינא איקלע , 'למדווזא וממנו מוכח , שמחוזא לא היתה מקומו הקבוע של רבינא . ' אכן , באותה 'עובדא' מסופר , שהביאו לפניו סכין שחיטה והוא סירב לבודקה — משום שהיה זה אתרא דרבו , רבא — ואמר למארחו : 'זיל אמטייה . 'לרבא כך עולה אף מן העובדה , שאחר פסיקת רבינא נאמרו בסוגיה הלשונות האלה : 'איגלגל מילתא ומטא לקמיה , 'דרבא או 'אזלו שיילוה . 'לרבא ביטויים אלו האחרונים — ובמיוחד 'אזלו , 'שיילוה כלומר שטרחו ללכת אליו במיוחד כדי לשואלו — מעלים את הרושם , שרבינא התגורר בסביבתה הקרובה של מחוזא , הלא היא העיר שבה למד אצל רבא . ייצא שרבינא תלמיד רבא היה אמור להיות בזמן ההוא , כבן שבעים שנה לפחות ( שהרי במות רבא , בשנת 352 , 'לס הוא הגיע כבר מעבר לגיל 'הוראה' — ארבעים , ( שהיה הגיל הממוצע של האמוראים ( ראה לעיל ליד הע' . ( 34-32 ולבסוף נציין , שאף לוא קיבלנו את הטיעונים הדחוקים שהעלינו כאן — הדוחים את הראיות מאשתו ומאחיינו של רבינא — עדיין עומדת בעינה מסכת ענפה של ראיות מצטברות , התומכות בהבחנה בין רבינא תלמיד רבא לבין רבינא שהיה חברו של רב אשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן