חכמי דורו של רבינא

( ה ) הדעה המקובלת : מרימר האריך ימים אחר רב אשי , ופעל גם בתחילת הדור השביעי . הצעתנו ( בפרק רביעי ) r מרימר קשיש היה מרב אשי , ונראה שנפטר בחייו . ( ו ) הדעה השנויה במחלוקת : רב אחא בר רב ורב אחא בריה דרבא — אמורא אחד הוא , או שני אמוראים שונים ? הצעתנו להכרעה בנושא ( בפרק שישי : ( שני אמוראים שונים הם . ( ז ) הדעה השנויה במחלוקת ו 'רב אחא' סתם , בר הפלוגתא של רבינא פליגי' ) בה רב אחא , ( 'ורבינא הוא אחד מן החכמים האלה וי רב אחא בר רב , רב אחא בריה דרבא , רב אחא ( אחאי ) הסבורא . הצעתנו להכרעה בנושא : 'רב אחא' סתם הוא אמורא בפני עצמו , ואין לזהותו עם אף אחד מהחכמים הללו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן