2. רבינא הכפוף למרימר

אמורא בשם 'רבינא' מצוי בסוגיות התלמוד כשהוא שכיח במחיצתו של מרימר וכפוף לו . כבר נאמר לעיל , שמרימר ישב בישיבה לעצמו , בעיר סורא , ובשום מקום בתלמוד לא מצאנוהו במגע עם רב אשי , שישב במתא מחסיא . ההפרדה בין סורא לבין מתא מחסיא והעדר המגעים בין מרימר לבין רב אשי , שימשו קרקע נוחה לטענה , שרבינא הנמצא במחיצתו של האחד אינו רבינא הנמצא במחיצתו של השני . ושתי נקודות נוספות הגבירו רושם זה : האחת , המסורות המעידות על פטירתו של רבינא האחרון בשנת 500 , 'לס יצרו את הצורך באיתורו של אמורא בשם , 'רבינא' אשר ניתן יהיה להאריך את ימיו עד שנה זו . לפיכך , כך טענו , רבינא שחי ופעל אחר רב אשי היה תלמידו של מרימר , והוא רבינא ' . 'האחרון אפילו מי שסבורים היו שרבינא האחרון כלל אינו נזכר בתלמוד , קבעו , מכל 2 ראה : פרק שלישי , ליד הע' 3 . 53 ראה : פרק ראשון , ליד הע' 4 ואילך ; פרק שלישי , ליד הע' 1 ואילך . 4 על פירוט לכל האמור כאן , ולציוני מקומות , ראה : פרק ראשון , ליד הע' 4 ואילך , ושם בהערות . 5 לכל הפרטים הללו , ראה האמור בפרק רביעי , ליד הע' 8 ואילך . 6 ראה פרק ראשון , הע' 7 . 7 ראה פרק ראשון , הע' . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן