השיטות השונות בשאלת 'רבינא'

סך היקרויותיו של 'רבינא' בתלמוד הבבלי הוא כ 900 פעם . זיהוים ומספרם של האמוראים שנשאו את השם , 'רבינא' בשלהי תקופת התלמוד , שנויים במחלוקת . ארבע שיטות עיקריות ניתן להעלות מן המחקר . 1 במאמרו : סוף ההוראה , עמ' נז-עג . המאמר סורר והוצא לאור בידי בנו , חנוך אלבק . 2 'רכינא' על צירופיו הלשוניים , נזכר בתלמוד ( דפוס וילנא ) 947 פעם , לפי פרוייקט השו"ת של אוניברסיטת כר אילן . רשימת היקרויות זו מכילה אף את כל המקבילות , ואת המקרים ששמו חוזר על עצמו באותה סוגיה , וכן כששמו מובא עם התחיליות למיניהן ( דרבינא , כרבינא , לרכינא , מדרבינא , ורבינא . ( מרשימה זו השמטנו את 'רבינא בר שילא' 6 ) פעמים ;( 'מר בריה דרבינא' 32 ) פעם ;( וכן מה שנראה כטעויות : רבינא — בר סילא , ( 1 ) בר קיסי , ( 1 ) ובריה דרב עולא ;( 1 ) רב אחא בריה דרבינא . ( 1 ) כמו כן , יש להוציא את הסימן : 'רבינא ללמד' ( במכות י ע"א , ( ואת ' שורבינא' ( עץ התאשור . פעמיים . ( נותרו אפוא 902 היקרויות של השם 'רבינא' וצירופיו . 3 'רבינא' הקדום יותר , בן הדור השלישי , ששמו היה ר' אבינא , אינו מענייננו כאן ( ראה עליו בפרק  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן