'רב אחא' סתם לעומת 'רב אחא בריה דרבא'

ההנחה שרב אחא סתם הוא רב אחא בריה דרבא מבוססת , באופן טבעי , על זיקת שניהם לרבינא . רב אחא בריה דרבא שהה רבות במחיצת רבינא , ושניהם היו כפופים לרב אשי וחסו בצלו . ' גם חילופי הנוסח של 'רב אחא' עם 'רב אחא בריה דרבא' הגבירו את הסברה שאלו שמות של אותו אמורא . ברם , הנחה זו יוצרת כמה קשיים לוגיים . ראשית , רב אחא בריה אפשר למצוא התאמה בין שיטת ה'קולא' של רבינא לנטייה של אחד מן 'רבינא' שבתקופה הנידונה כאן . וכן הוא לגבי רב אחא . על הכלל עצמו כתב הלוי ( דורות הראשונים , ח"ג , עמ' ( 74 שהוא מן ' רבנן דמפרשי' הוא , היינו מן הסבוראים . י"ש שפיגל , הוספות מאוחרות , עמ' , 158 טרח להוכיח את איחור הכלל , והשאלה העיקרית היא י אם אמנם היה הכלל ידוע לפני כן , הרי שהפסקים ' והלכתא כ ' ... הבאים בסופן של כמחצית מסוגיות אלו ( ראה , למשל , בשתי הסוגיות מע"ז , שנרשמו להלן אחר הע' — ( 59 היו מיותרים . לפיכך , סבור שפיגל , שאין זה כלל הלכה מן הסוג הרגיל בתלמוד , 'אלא לפנינו סיכום של הידוע עד עתה . היינו , לקובע כלל זה היו ידועות כמה סוגיות ... המסתיימות בהלכה כרבינא , ומאידך גיסא היה לפניו פסק ... שהלכה כרב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן