טבלת סיכום

השיטה המקובלת במחקר השיטה החלופית המוצעת — * 415 סטירת מרימר מות רב אשי 424 / 7 — פטירת מרימר * 440 — ( א ) רבינא חברו של רב אשי , שחי במתא מחסיא , אכן האריך ימים אחר רב אשי ( בשיטתנו בפרק שלישי , ( אך רבינא המצוי במחיצת מרימר הוא רבינא 'האחרון' שחי בסורא , מקומו של מרימר . אמנם , שניהם פעלו כמה שנים במקביל — אחר מות רב אשי ! — אך פרק זמן מקביל כה קצר , לא הצריך את התלמוד להבחין ביניהם , באמצעות הוספת תארים וכינויים ( ראה מש"כ בפרק חמישי , ליד הע' 68 ואילך . ( ועוד , לא זו בלבד שהם חיו בשני מקומות שונים , אלא שפער של דור הפריד ביניהם — זה כזקן הדור השביעי , וזה כצעיר הלומד עדיין אצל מרימר ( נזכיר , שהיימאן מוכן היה אפילו לקבל , שמי שטיפל בירושת רב אשי היה רבינא , 'האחרון' למרות שהיה עדיין 'בעצם ימי . 'יועלומ ראה פרק שלישי , הע' ;( 66 ( ב ) רבינא המצוי במחיצת מרימר הוא , אמנם , חברו של רב אשי ( בשיטתנו בפרק חמישי , ( שהאריך ימים אחר רב אשי ( בשיטתנו בפרק שלישי , ( אך כיוון שמרימר אף הוא האריך ימים אחר רב אשי , הרי שכל המגעים בין מרימר ורבינא התרחשו בדור השביעי . במקרה זה , לא היתה טרחתנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן