מבוא

חיבור זה נועד לבחון מחדש סדרה של תפיסות והנחות יסוד של המחקר בשאלת , 'רבינא' במטרה לתור אחר מוצא חדש מן הסבך של בעיית זיהויו בתלמוד הבבלי . הפתרונות החלופיים המוצעים כאן , הובילו לסדר כרונולוגי חדש של 'רבינא' ושל מקצת מחכמי .-תקופתו כמה אמוראים שנשאו שם זה פעלו בשלהי תקופת התלמוד , במאה החמישית לספירה , ומה היה מיקומו הכרונולוגי של כל אחד מהם בפרק זמן זה . לשם זיהויו של רבינא , היה הכרח לדון בכמה מבכירי עמיתיו , וכתוצאה מכך נמצאו הם עצמם מקבלים , לעתים , מיקום כרונולוגי שונה מן המקובל . איתרע מזלו של , 'רבינא' שמזה שנות דור אין דורש ואין מבקש לו , ושאלת זיהויו בבבלי מונחת היתה כאבן שאין לה הופכין . שיטות שונות ומגוונות — אף יותר ממה שהיינו ערים להן בתחילה — הוצעו במחקר בשאלה זו , ובחלקן גם לא הובנו כראוי ( ראה פרק ראשון . ( כל מי שנזקק לזיהויו , בעיקר בעת שרבינא ועמיתיו נקרו בדרכו בסוגיות הבבלי , נפנה , בדרך כלל , לעיין בערכים המתאימים בספריהם של א' היימאן , תולדות תנאים ואמוראים ( לונדון , , ( 1910 ושל ח' אלבק , מבוא לתלמודים ( ת"א , תשכ"ט . ( מי שחפץ היה להרחיב את יריעת המידע אודות ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן