ב. ראיות נגדיות

עד כאן הצבענו על כך , שהקביעה הנחרצת במחקר — שרבינא היה תלמידו של מרימר — אינה הכרחית . בדיוננו דלהלן , נמשיך בקו זה , ונציג מספר טיעונים שבאמצעותם ניתן אפילו לסתור את קביעת המחקר . את הצעתנו החלופית , באשר למוצאו ולזיהויו של רבינא המצוי במחיצת מרימר , נציע בסופו של הדיון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן