נספח א רבינא בר רב הונא — תמצית השיטות והממצאים

מפאת סבך הקשיים וחילוקי הדעות הכרוכים בזיהויו של רבינא בר רב הונא , כפי שהומחש לאורך חיבורנו , בחרנו לרכז כאן את תמצית השיטות והממצאים בשלוש שאלות עיקריות : א . מועד פטירתו ב . מיהו רבינא המכונה במחקר ? 'האחרון' ג . האם נזכר רבינא בר רב הונא בתלמוד ? א . מועד פטירתו רבינא בר רב הונא כיהן כראש ישיבת מתא מחסיא , ונפטר , על פי הכרוניקה של הגאונים , בשנת תתי"א למניין השטרות , שהיא שנת 500 לס' ( ראה פרק ראשון , הע' . ( 7 ואולם , י"א הלוי ( ובעקבותיו , גם א' היימאן ) הגיה את מועד פטירתו — נראה שבאופן מגמתי — ובמקום שנת תתי"א , הוא קבע : תשפ"ו 475 = ) , ( 'לס אך דעתו זו הופרכה ( ראה פרק ראשון , הע' . ( 7 ב . מיהו רבינא המכונה ? 'האחרון' בתיעוד התלמודי נמצא אמורא בשם , 'רבינא' שפעל בדור השביעי , אחר מותו של רב אשי ( ראה פרק שלישי , ליד הע' 53 ואילך . ( החוקרים זיהו אותו , כמעט פה אחד , כ'רבינא בר רב הונא' וכינו אותו בשם 'רבינא האחרון' ( או 'רבינא . ( 'בתראה ואולם , נראה כי ח' אלבק סבור היה — בעקבות דעת אביו , ר"ש אלבק — שרבינא בר רב הונא אינו נזכר כלל בתלמוד ( ראה להל ן סעיף ג . ( מניתוח דברי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן