בפתח הספר

עמוד:11

בפתח הספר אודה הי מאד בפי , ובתוך רבים אהללנו ( תחלים קט , ל ) בבואי לברך על המוגמר , לא אשכח , קודם לכל , להביע את הערכתי העמוקה לקודמיי החוקרים בתחום נושא חיבורי , שסללו בעבור כל הבאים אחריהם , ואני בתוכם , את הדרך בנבכי היער הסבוך של אלפי המקורות . זכות גדולה עמדה לי להיות מתלמידיו של מורי ורבי , הרב פרופ' מאיר שמחה הכהן פלדבלום , שהעמיד תלמידים הרבה , ומאות חוקרים בעלי תואר שני ושלישי ברחבי העולם מכירים לו טובה על כך שאת מרבית זמנו ושנותיו הקדיש להנחותם , בשפע של אהבה ומסירות . אישיותו וחריפות שכלו השפיעו עלי והטביעו בי את המשיכה לחקר נבכי הסוגיה . ממנו שאבתי את הנחישות לפתוח מחדש עיון בכל נושא , אפילו הוא נחשב במחקר לחתום ונעול . יהי רצון שיאריך ימים בבריאות ובאושר , עם בני משפחתו , וימשיך , 'האיר'ל ל'שמח' ול'ברף את ישראל , להגדיל תורה וחכמה ולהאדירן . ייזכר לטוב מורי , גברא רבא , פרופ' שרגא אברמסון ע"ה , אשר תמך , כיד בקיאותו הטובה עליו , ברבים מן ההגיגים שהעליתי בפניו בתחום המינוח התלמודי , לפני כחצי יובל שנים , ועודדני להתמיד במחקר זה . למוריי ורבותיי בישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה , ובראשם הרב משה צבי נריה זצ"ל והרב אברהם צוקרמן יבל"א , אשר נטעו בי משחר נעוריי , כל אחד בדרכו שלו , אהבת תורה ויראת שמים — אני אסיר תודה . תודות מיוחדות לרב יהושע הוטנר הי"ו , מנהל מכון התלמוד הישראלי השלם , ולרב אפרים רוטמן נ"י , על שהעמידו לרשותי את דקדוקי סופרים השלם של יד הרב הרצוג הנמצא אצלם בהכנה לדפוס . יעמדו על הברכה , כמו כן , עובדי המכון לתצלומי כתבי יד שליד האוניברסיטה העברית בירושלים , על עזרתם האדיבה . ברכות לעושים במלאכה . תודה ויקר לגב' מרים דרורי , המנהלת לשעבר של בית הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן , ולגב' מרגלית אבישר , המנהלת הנוכחית , על פועלן המיומן והמסור . תודה מיוחדת לפרופ' שלום אלבק , היו"ר לשעבר של ועדת הספרים של בית ההוצאה , שאף טרח בטובו וקרא את כתב היד והעיר לי הערות מאירות ומועילות . יעמדו על הברכה גם מר משה שפרבר , על המיומנות המרשימה בעריכה הלשונית , ועל הערותיו מאירות העיניים , וכן גב' זהבה שרגל , על מלאכת הגהת הדפוס שעשתה במקצועיות רבה . שלמי תודה לגב' אן למדן מבית הוצאת הספרים , על יעילותה המקצועית ומסירותה . לידידי ורעי , פרופ' יוסף ריבלין , על עצותיו המועילות והמחכימות ; למר יהודה אלטשולר , על הכנת מפתח המקורות בדקדקנות , ולגב' ליטל כדורי על סיועה בעריכת מפתח זה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר