טבלת סיכום

השיטה המקובלת כמחקר השיטה החלופית המוצעת פטירת רבינא 422 חברו של רב אשי מות רב אשי 440 424 / 7 פטירת רבינא חברו של רב אשי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן