נספח (להערה 45) למהימנות העדויות שבסדר תנאים ואמוראים ובאיגרת ר"ש גאון

על מהימנותן של העדויות שבסדר תנאים ואמוראים , כתב ר"ש אברמסון ( לתולדות נוסח סתו"א , עמ' : ( 217 'ובוודאי , שמפורסמים היו סדרי הדורות וכללי פסק בפי החכמים , ולא נתקבצו עד שבא המחבר של "סדר תנאים ואמוראים" והעלה הדברים על . 'הספר ובעמ' ' 224 'שהרבה או רוב דברי סתו"א מקובלים היו . 'לפניו הספר מורכב מלקט של מקורות קדומים , שאותם העתיק המחבר , ככל הנראה , כלשונם וככתבס . ראה גם : ק' כהנא , במבואו הגרמני לספר , עמ' , 20 , 7 ועוד ; י"א אפרתי , תקופת הסבוראים , עמ' כו ואילך , וכן : עמ' יד ואילך , ועמ' סה-סו . ראה גם : גפני , יהודי בבל , עמ' . 247-246 נראה לנו , שדוגמה נוספת לכך מצויה בחמשת הכללים הרצופים נז-סא ( מהדורת כהנא , עמ' , ( 28-27 הנראים מעור אחד וממקור אחד , הן לפי טיבם המשותף , הן לפי מונח ההצעה 'כלומר' ( המופיע בהם בלבדן [ ! בכל הספר , ( והן עפ"י חוסר תיאומם לאמור לפניהם ולאחריהם שם ( עוד על חוסר התיאום שבין הרשימות עצמן , ראה מש"כ בפרק שלישי , הע' . ( 23 זהו ספר הכרונולוגיה הבתר תלמודי הקדום ביותר , שנכתב , לפי שיטות שונות , בין השנים 887-884 . 'לס ראה 1 אברמסון , שם , עמ' ; 217 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן