ג. סיכום

כמה אמוראים נושאי השם 'רבינא' חיו בדורות החמישי עד השמיני ? א . הדעה המקובלת : שני אמוראים בשם רבינא פעלו בפרק זמן זה : ( 1 ) רבינא תלמיד רבא , שהוא גם תלמיד חבר לרב אשי , שפעל בדורות החמישי והשישי , ונפטר ב 422 . 'לס ( 2 ) רבינא , המכונה , 'האחרון' תלמיד מרימר , שפעל אחר מות רב אשי . חילוקי הדעות בנושא ( ראה נספח לפרק ראשון : ( ( א ) זיהויו : האם הוא 'רבינא בר רב . 'הונא ההשלכה משאלת זיהויו , בשני הסעיפים הבאים : ( ב ) תאריך פטירתו : 465 ( לערך 475 , ( או 500 . 'לס ( ג ) זמן פעילותו : מוסכם י בדור השביעי . אבל פעילותו בדור שמיני , או בדור שישי — שנויה במחלוקת . לפי אסכולת ח' אלבק ן ! קיים היה 'רבינא' נוסף - . רבינא בר רב הונא , שאינו 'תלמיד , 'מרימר ואינו 'רבינא , 'האחרון אך אין למנותו כאן , משום שאינו נזכר בתלמוד . ב . הצעתנו : שלושה אמוראים בשם 'רבינא' פעלו בפרק זמן זה , ואף זהותם שונה : ( 1 ) רבינא תלמיד רבא , שנפטר בשנת 370 לערך , כשישים שנה לפני מות רב אשי , ולא זכה לבוא עמו במגע . ( 2 ) רבינא חברו של רב אשי ואף של מרימר . הוא היה צעיר משניהם ופעל בדורם , הדור השישי , אך האריך י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן