(ד) שיטת רז"ו רבינוביץ

שני אמוראים בלבד , שנשאו את השם , 'רבינא' חיו ופעלו מימי רב אשי ועד לסיומה של תקופת התלמוד . הראשון , כדעת השיטות האחרות , היה 'תלמידו של רבא וגדול בשנים מרב אשי וגם נפטר לפני רב . 'אשי ואולם , בניגוד לכל השיטות , הוא אינו רבינא שהיה תלמידו וחברו של רב אשי . והשני — 'תלמיד חבר לרב אשי וצעיר ממנו ונפטר שנים הרבה אחרי רב , 'אשי והוא 'האריך ימים הרבה אחרי רב אשי , כע"ג , 'שנה ומשתמע מדבריו , שהוא הוא רבינא בר רב הונא , שנפטר בשנת 500 . 'לס חילוקי הדעות שבין השיטות הללו — בשאלת זהותם ומספרם של האמוראים בעלי השם ' רבינא' בתקופה הנידונה — פחותים הם מן הקווים המשותפים להן . קיימת ביניהן הסכמה כללית רחבה בנקודות המרכזיות הבאות ( למעט הצעת רבינוביץ , שאף לא הוצגה כשיטה ערוכה ומגובשת : ( ( 1 ) רבינא תלמיד רבא , ורבינא חברו של רב אשי — חד אמורא הוא . ( 2 ) רבינא נפטר כחמש שנים לפני חברו , רב אשי , ותאריך פטירתו המקובל הוא 422 ( 3 ) . 'לס רבינא , המכונה ה'אחרוך , היה תלמידו של מרימר , ולמד אצלו אחרי שנפטר רב אשי . ( לבעיית 'רבינא בר רב , 'הונא שיש המכנים אותו 'רבינא , 'האחרון ראה נספח א , להלן בסו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן