רשימת קיצורים

איגרת רב שרירא גאון לוין ב"מ , ( מהדיר , ( אגרת רב שרירא גאון , חיפה , תרפ"א ( צילום . ירושלים , תשל"ב . ( סדר תנאים ואמוראים כהנא , 'ק ( מהדיר , ( סדר תנאים ואמוראים , פרנקפורט ענ"מ , תרצ"ה . ספר הקבלה כהן ג"ד ( מהדיר , ( ספר הקבלה ( לר' אברהם אבן דאוד הלוי , ( פילדלפיה , תשכ"ז . אברמסון , לתולדות נוסח אברמסון לתולדות' , 'ש נוסח "סדר תנאים ואמוראים , '" בתוך ! סתו"א עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל ( לכבוד רע"צ מלמד , ( רמת גן , תשמ"ב , עמ' . 247-215 אברמסון , פרקים אברמסון ש' ( מהדיר , ( פרקים מן 'מבוא התלמוד' לר"ש בן חפני , ירושלים , תש"ן . אברמסון , כללים בתלמוד אברמסון , 'ש 'כללים , 'בתלמוד סיני , קה ( תש"ן , ( עמ' כבלב . אורבך , ההלכה אורבך א"א , ההלכה — מקורותיה והתפתחותה , גבעתיים . 1984 אלבק , 'ח סוף ההוראה אלבק , 'ח 'סוף ההוראה וסיום התלמוד' סיני , ספר יובל ( תשי"ח , ( עמ' עג-עט . אלבק , 'ח מבוא לתלמודים אלבק , 'ח מבוא לתלמודים , תל אביב , תשכ"ט . אלבק , 'ח מחקרים בברייתא אלבק , 'ח מחקרים בברייתא ותוספתא ויחסן לתלמוד , ותוספתא ירושלים , תש"ך . אלבק , 'ש סוף ההוראה אלבק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן