בפתח הספר

עמוד:12

אמו"ר , ר' חיים ב"ר רחמים וחנה ז"ל , הטביע בי מימי נערותי את דרך השילוב של דעת עם מדע ושל המסורת עם הקידמה , יהי זכרו ברוך . ותבל"א אמי מרגלית , נ"י , שעמדה לצדו לצדי כעזר רב , בתבונת נשים . יהי רצון שתזכה לשיבה טובה בבריאות תקינה ולנחת מצאצאיה . ולילדיי — ברק שלמה , קרן , ויצחק עמיחי ( צחי ) — רבה הערכתי על שהשכילו , ברוב תבונתם , לזכות אותי בשעות רבות של פנאי שהקדשתין למחקר . תהא השכינה שורה בכל מעשי ידיהם . אחרונה חביבה , רעייתי מרים , 'שתחי מנשים באוהל תבורך , שרב מספור ומספר מה יקר חלקה ומה רבות זכויותיה בחיבור זה . יהא רעוא , דליקיים בן קראה , ד"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים , "יהיו בנחת מכל צאצאינו . א' כהן

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר