ה. רבינא המצוי עם רב אחא מדיפתי

בעיה כרונולוגית נוספת בשיטת אלבק , ניתן למצוא במה שכתב על רבינא ה'אחרוך , 'תלמידו של . 'מרימו 'כן נשא ונתן רבינא עם שאר חכמי דורו : רב אחא מדיפתי . ' ... את יחסו לרב אחא מדיפתי נזהר אלבק להגדיר במלים 'נשא ונתן' — כאילו היו עמיתים בני מעמד שווה . ואולם , אלבק היה ער לעובדה ש'כל מאמריו [ של רב אחא ] בתלמוד אינם אלא שאלות , 'לרבינא מה שאמור היה להובילו בהכרח למסקנה , שהיה 'תלמידו' של רבינא , או לפחות צעיר ממנו . אכן , רב אחא מדיפתי היה בן גילו של בנו של רב אשי — מר בר רב אשי . אם כן , נוצר מצב שבו היה , לסירוגין , אותו רבינא — ה'אחרוך , לשיטת אלבק — פעם קשיש ממר בר רב אשי ( שהיה בן גילו של ר"א מדיפתי , ( ופעם צעיר ממר בר רב אשי , שהרי 'הלך אחריו' בשבת הרגל . גם האנלוגיה בין שני זוגות החכמים הללו 71 בנוסף על הדיון דלהלן , ראה : פרק שני , ליד הע' , 100-99 והאמור שם הע' . 99 על מיקומו הכרונולוגי של רב ירמיה מדיפתי באותה תקופה , ראה : שם , ליד הע' 94 ואילך . 72 גם ביחסי רבינא ורב אחא בר רב נאלץ אלבק — כתוצאה משיטתו — לומר , שפעם רבינא שאלו ופעם הוא שאל את רבינא ( ראה בציטוט דבריו פרק שביעי ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן