ח. קרובי משפחתו של רבינא

הטענה שרבינא , תלמיד רבא , נעשה ברבות השנים תלמידו וחברו של רב אשי , מחייבת כאמור את ההנחה , שהוא היה קשיש באופן חריג ביותר בעת שהותו במחיצתו של רב אשי , ובמיוחד בשלהי ימיהם . קשה אפוא לראות כיצד עולה הנחה זו בקנה אחד עם המקורות המצביעים על כך שלרבינא , המצוי במחיצת רב אשי , היו באותה עת קרובי משפחה צעירים ביותר . נבחן את המקורות : . 1 היחס שבין רבינא לרבינא זוטי כתובות ק ע"ב : רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי יתמא , בר אחתיה . הוה ( ליה ) לדידיה נמי חמרא . הוה קמסיק ליה ( מעלהו ) לסיכרא ( שם מקום . ( אתא לקמיה דרב אשי . א"ל ( רבינא : ( מהו לאמטויי בהדן ( להביא היין עמנו = ] עמי , [ למרות סיכוני הדרך ) ? א"ל : זיל , לא עדיף מדידך . מסוגיה זו למדים אנו , שבזמנו של רב אשי היה רבינא זוטי , אחיינו היתום של רבינא , נתון תחת חסותו האפוטרופסית ( של רבינא . ( חסות זו , בתוספת ההתייחסות אליו כאל , 'יתום' מעידה כי רבינא זוטי טרם הגיע לכלל 'בוגר' או . 'בר דעת' אכן , רב אשי ורב אחא בריה דרבא , חבריו של רבינא , הסכימו במקום אחר כי 'יתמא — לאו בני מחילה , 'נינהו מה שמעיד כי סתם 'יתמא' בלשון הבבלי נת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן