רבינא

א ) הדעה המקובלת : רבינא תלמיד רבא , ורבינא חברו של רב אשי — אמורא אחד הוא . הצעתנו ( בפרק שני : ( שני אמוראים שונים הם י הראשון — בן הדור החמישי , תלמידו של רבא . השני — בן הדור השישי שביעי , תלמיד חבר לרב אשי . ב ) הדעה המקובלת : רבינא , חברו של רב אשי ( ותלמידו של רבא , ( נפטר חמש שנים לפניו , בשנת 422 . 'לס 8 ראה פרק רביעי , ליד הע' 9 . 42-40 ראה פרק רביעי , ליד הע' 39 ואילך , וליד הע' 43 ואילך . 10 ראה פרק רביעי , הע' 51 ועל ידה . 11 ראה פרק שני , הע' ; 17 פרק שלישי , הע' 12 . 94 ראה פרק רביעי , לאחר הע' 50 ואילך . 13 ראה האמור לעיל , הע' . 1 הצעתנו ( בפרק שלישי : ( רבינא תלמידו של רבא — נפטר בשנת 370 לערך . רבינא חברו של רב אשי — נפטר שנים מספר אחר רב אשי , בשנת 440 לערך . ( ג ) הדעה המקובלת : רבינא , שפעל בשנים שאחר רב אשי , היה תלמידו של מרימר . הצעתנו ( בפרק שלישי ) ו רבינא זה היה עמיתו של מרימר , ולא תלמידו . יש לזהותו כחברו של רב אשי ( שהאריך ימים אחריו . ( ( ד ) הדעה שצברה תנופה לאחרונה , רבינא ה'אחרוך , בר רב הונא סוף' ) , ( 'הוראה לא נזכר בשום מקום בתלמוד . הצעתנו ( בנספח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן