ג. הצעה חלופית

הממצאים של פרק וה מעלים , מחד גיסא , כי אין שום ספק שרבינא למד אצל מרימר , שהרי השתתף בשיעוריו , שאל , הקשה והגיב . ומאידך גיסא , ניתוח העדויות מורה שרבינא לא היה תלמידו של מרימר . עדותו של רבינא — 'אנא איקלעףת ] לסורא קמיה דמרימר' — מבהירה , שנוכחותו בישיבתו של מרימר היתה ארעית ומזדמנת , וממנה נובע שרבינא התגורר דרך קבע במקום אחר . אחת מתגובותיו של רבינא לדברי מרימר — 'אתון ... אבן — ' ... מוכיחה אף היא את שייכותו לישיבה או לאסכולה אחרת . כמו כן , טיב משאו ומתנו עם מרימר מצביע על כך שהיה כבר בעל בעמיו . ושוב משמע , שאת לימודיו עשה במקום אחר ובמחיצת חכם אחר . מי הוא אפוא 'רבינא' זה ? אין מקובל עלינו 'ליצור' — ללא שום ראיות — 'רבינא' חדש , מי שלא הכרנו עד עתה . מאידך גיסא , מצאנו אמורא ושמו , 'רבינא' שהתגורר דרך קבע במתא מחסיא , הסמוכה לסורא , מקומו של מרימר , ואין זה רחוק לשער שקירבה זו אפשרה לו ל'היקלע' מדי פעם לישיבתו של מרימר , אך לא רק לשם . אמורא זה נהג להיקלע — בעיקר לרגל עיסוקיו במסחר — למקומות שונים הסמוכים למקום מגוריו : לדיפתי , לסורא דפרת , לסיכרא , לאקרא דשנוותא , וכנראה גם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן