2. סימנים נוספים

עד כה הוקדש הדיון להפרכת הראיות , ששירתו את החוקרים או חיזקו אותם בהנחתם , שמרימר האריך ימים אחר רב אשי . הצענו לאורכו של הדיון , שהפירושים הכרונולוגיים ואחרים , שנתן המחקר למקורות אלו , לא היו הכרחיים . מעתה , נלקט את הראיות — ואם תרצה ? את הסימנים והרשמים — המאוששים את טענתנו החלופית , שפטירת מרימר קדמה לזו של רב אשי . אין חולק על כך , שפעילותו העיקרית של מרימר היתה בדור השישי , דורו של רב אשי . לפיכך , מבחינה מתודית , די היה בספקות שהעלינו לעיל — באשר לקבילותן של הראיות שמרימר האריך ימים אחר רב אשי — כדי לקבל את התוצאה הטבעית הנובעת מכך , היינו שהוא נפטר כבר בחייו . אמור מעתה , שאף לסטטיסטיקה יש משקל משמעותי במקרה זה : מתוך כ 50 היקרויותיו של מרימר בבבלי , אין אפוא אפילו ראיה חותכת אחת לפעילותו אחר רב אשי . אף על פי כן , לא הסתפקנו בטיעונים אלו והוספנו ראיות מהיבטים שונים , כדלהלן . אחד מן הסימנים לפטירת מרימר לפני רב אשי מצוי בסדר הקבוע והעקיב של רישום שמו לפני מר זוטרא ו 'מרימר ומר . 'זוטרא כך הוא שמונה פעמים בתלמוד . כך גם בלשונם של בני אותו הדור , וכך גם באיגרת רב שרירא גאון . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן