א. המסורת שבנוסח מחזור ויטרי

תאריך פטירתו של רבינא , חברו של רב אשי , לא צוין בשום מקום בספרות הגאונית כולה . ואולם , בסדר תנאים ואמוראים שבמחזור ויטרי , ובו בלבד , נאמר כך : ... ואחריו = ) נאסף ) מר זוטרא , בשנת ... ואחריו — רב אחא בריה דרבא , בשנת תש"ל 419 = ) , ( 'לס ובו ביום בלע התלי את הירח ונראו כוכבים ביום . ואחריו — רבינא , בשנת תשל"ג 422 = ) , ( 'לס ואחריו — רב אשי , בשנת תשל"ה 424 = ) ... ( 'לס בשנת תתי"א 500 = ) ( 'לס נאסף רבינא סוף הוראה ... הפיסקה 'ואחריו רבינא בשנת תשל"ג' משולבת היטב בקטע כולו , הן מבחינת הלשון החוזר על עצמו לאורכו ואחריו' ) ... בשנת , (' ... והן מבחינת מיקומה הכרונולוגי — בין פטירת רב אחא בריה דרבא , בשנת תש"ל , לבין פטירת רב אשי , בשנת תשל"ה . ואולם , אין להתרשם מתיאום לשוני וכרונולוגי זה , שפשטותו יתירה , וכל בר דעת — שהיה בדעתו להוסיף את שנת פטירת רבינא — יכול היה לעשותו בנקל ובלא צורך בתחכום איזשהו . הספק באשר למקוריותה של הפיסקה הנידונה עולה מאליו , מעצם העובדה שהיא חסרה לשיטת מחזור ויטרי , וכנראה גם לשיטת בעל סתו"א , אין הוא רבינא האחרון שנפטר כשנת 500 לס' ( ראה להלן הע' , ( 2...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן