ג. עדויות נוספות לאריכות ימי רבינא אחר רב אשי

בהעדר ראיות שרבינא נפטר כבר בחיי רב אשי , עלינו לבחון את החלופה , שבה נבוא לתמוך , היינו שרבינא אכן המשיך לפעול בשנים שאחר מות רב אשי . נקדים ונציין , שבתהליך הצגת הטיעונים והראיות המצטברות לטענתנו זו , ניאלץ להתייחס להנחות אחרות , שעימהן התמודדנו בפרקים אחרים בחיבורנו . את טיעונינו נציג להלן , מן הקלים אל הכבדים , מן הפשוטים אל המורכבים יותר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן