ב. הצעות חלופיות לתיזות המקובלות במחקר

ביסודה של השיטה המקובלת במחקר עומדות כמה הנחות בסיסיות מסופקות , שנוצרו בתגובת שרשרת , כמתואר לעיל . כתוצאה מכך , נערמו בשיטה זו קשיים וסתירות לוגיות פנימיות , והיא נאלצה , בעל כורחה , לפרש כמה מן המקורות בדרך דחוקה . די היה בקשיים אלו כדי לבחון מחדש את הנחות היסוד , שמא הן הן הגורם למבוכה . ואכן , סימן לדבר נמצא בעובדה , שאם נשמיט מן התיזה המקובלת את הנחות היסוד שעליהן היא מושתתת , תיווצר כרונולוגיה פשוטה ובהירה יותר של אמוראי התקופה , שניתן ליישבה ביתר קלות עם המקורות התלמודיים של התקופה . ההצעה , שאותה השתדלנו לבסס לאורך חיבורנו , אחר התמודדות עם כל ההנחות המקובלות במחקר , מורכבת מתיזה בסיסית שונה בתכלית . נעמיד את שתי התיזות זו מול  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן