נושאי הדיון בפרקי החיבור

פרק ראשון : זיהויו של רבינא כתלמוד — שיטות ובעיות בראשיתו מובאות השיטות השונות של החוקרים בשאלת זיהוים ומספרם של האמוראים בעלי השם , 'רבינא' אשר פעלו בשלהי תקופת התלמוד . הדיון העיקרי נסב על המחשת עומקה של בעיית זיהויו של 'רבינא' בתלמוד . לשם כך , נבחרו סוגיות שבהן הוא מופיע , באופן פעיל , יותר מפעם אחת , ולעתים , כשדעתו ברישא סותרת את זו שבסיפא . פרק שני : רבינא תלמיד רבא — חברו של רב אשי ? נבחנת בו מחדש אחת ההנחות המקובלות במחקר , כאילו רבינא , שהיה בצעירותו תלמידו של רבא , האריך ימים , ולעת זיקנותו נהיה תלמידו וחברו של רב אשי . הנחה זו , יחד עם ההנחה המובאת בפרק השלישי , הן שתי ההנחות הבסיסיות ביותר בשאלת זיהויו של ' רבינא' בתלמוד , וכמעט כל ההנחות האחרות הנידונות בחיבור זה הושפעו מהן . פרק שלישי : האומנם נפטר רבינא בחיי רב אשי חברו ? נידונה בו מחדש הנחת היסוד הבסיסית והמקובלת ביותר בפרשנות המסורתית ובמחקר , שלפיה נפטר רבינא בשנת 422 לספירה , חמש שנים לפני רב אשי , רבו וחברו . רבות הן ההנחות שניתן לראותן — במישרין או בעקיפין — כתולדותיה של הנחה ובמידה מסוימת , אפשר לומר זאת אף על הה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן