א. הרקע לדיון ולסיכומים

במטרה לסייע בהבנת הדיון בשני הנספחים ובסיכום השיטות והחלופות דלהלן , נפתח בתיאור רקע קצר ומסכם , כפי שעלה מן הניתוח ומן הממצאים בפרקים הקודמים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן