בפתח הספר

אודה הי מאד בפי , ובתוך רבים אהללנו ( תחלים קט , ל ) בבואי לברך על המוגמר , לא אשכח , קודם לכל , להביע את הערכתי העמוקה לקודמיי החוקרים בתחום נושא חיבורי , שסללו בעבור כל הבאים אחריהם , ואני בתוכם , את הדרך בנבכי היער הסבוך של אלפי המקורות . זכות גדולה עמדה לי להיות מתלמידיו של מורי ורבי , הרב פרופ' מאיר שמחה הכהן פלדבלום , שהעמיד תלמידים הרבה , ומאות חוקרים בעלי תואר שני ושלישי ברחבי העולם מכירים לו טובה על כך שאת מרבית זמנו ושנותיו הקדיש להנחותם , בשפע של אהבה ומסירות . אישיותו וחריפות שכלו השפיעו עלי והטביעו בי את המשיכה לחקר נבכי הסוגיה . ממנו שאבתי את הנחישות לפתוח מחדש עיון בכל נושא , אפילו הוא נחשב במחקר לחתום ונעול . יהי רצון שיאריך ימים בבריאות ובאושר , עם בני משפחתו , וימשיך , 'האיר'ל ל'שמח' ול'ברף את ישראל , להגדיל תורה וחכמה ולהאדירן . ייזכר לטוב מורי , גברא רבא , פרופ' שרגא אברמסון ע"ה , אשר תמך , כיד בקיאותו הטובה עליו , ברבים מן ההגיגים שהעליתי בפניו בתחום המינוח התלמודי , לפני כחצי יובל שנים , ועודדני להתמיד במחקר זה . למוריי ורבותיי בישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה , ובראשם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן