פרק שביעי מי הוא 'רב אחא' סתם? ('פליגי בה רב אחא ורבינא')

רבות הן המחלוקות הבלתי 'מסוימות' בתלמוד , היינו שלא נקבע בהן מי בעליה של כל אחת מן הדעות . למעלה משליש של המחלוקות מסוג זה 25 ) במספר ) הן של רב אחא ורבינא : ' פליגי בה רב אחא ורבינא . חד אמר ... וחד אמר . ' ... זהותו של רב אחא — ובעקבותיה ו של עמיתו ובן מחלוקתו , רבינא — היא שאלה מסובכת , ובפרק זה ננסה לזרוע אור נוסף לקידום פתרון הבעיה . המחקר הציע כמעט את כל הזיהויים האפשריים לרב אחא — מה שמעיד על סיבוכה של השאלה — ואלו עיקרי הדעות : א . ר"ש אלבק . 'על אישיותם של רב אחא ורבינא הללו , מי ומתי היו , קשה . 'להחליט ב . ח' אלבק 1 כל שלושת השמות , ששמם הפרטי רב אחא , אמורא אחד הוא : רב אחא ( סתם , ( רב אחא בר רב , רב אחא בדיה דרבא . ג . י"א הלוי : רב אחא סתם הוא רב אחא בריה דרבא : בסך הכל מחלוקות מסוג זה בתלמוד נזכרות 81 פעם , כולל מקבילות , ורובן המכריע ביותר — של חכמים ארצישראליים ( עוד על כך , ראה להלן הע' . ( 57 על רקע זה , בולט במיוחד חלקם של רב אחא ורבינא בתופעה זו , הן משום שהם אמוראים בבליים , והן מפאת כמות מחלוקותיהם הבלתי ' 29 , 'מסוימות פעם ( כולל 4 מקבילות : ( שבת קנז ע"א : ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן