הצעה חדשה

נוכחנו לדעת כי הנסיון לזהות את 'רב אחא' סתם עם אמוראים מוכרים אחרים , מבני תקופתו , אינו מניח את הדעת , וכרוך בקשיים מרובים . כמו כן , עוד נראה להלן , שאף איתורן של סוגיות שבהן אפשר יהיה לזהות בוודאות את זמנו — לפי סדר הדורות והשתלשלות הסוגיה — הוא בעייתי ואינו חד משמעי . גם העובדה שהוא ורבינא נחלקו כה רבות , אינה תופעה קלה להבנה , ובמיוחד משום שהמנסח התלמודי לא היה מסוגל 'לסיים' את דעותיהם . מי הוא אפוא 'רב אחא' סתם ? במקורות התלמודיים ניתן לאתר אמורא בשם 'רב , 'אחא ללא תוספת תואר איזשהו . ברוב המקרים מצויים חילופי גירסאות בכתבי היד או בראשונים , וקשה להכריע אם התוספת לשמו בריה' ) ( 'דרבא מקורית היא , או אולי נובעת מן הנטייה לזהות חכמים בלתי מוכרים ( כפי שעשה המחקר עצמו בשעה שניסה לזהותו . ( ובדרך אחרת , האם הנטייה במקרים אלו לקצר בשמו של חכם גוברת על הנטייה להוסיף לשמו , כדי לזהותו עם חכם מוכר ? ועוד , מדוע קוצר שמו דווקא במקרים אלו , ולא בכל העשרות הרבות של המקומות ש'רב אחא בריה דרבא' ( או : בר רב ) נזכר בתלמוד ? כמו כן , נוכחנו לדעת שזיהויו של 'רב אחא' סתם כ'רב אחא בריה דרבא' או כ'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן