ב. מפתח המונחים

אהדרוה קמיה ( דרב פלוני ) 157 אהדרינהו לאפיה תגובת חכם אפילו כלפי רבו ( 10 ) 185 אזל רב פלוני אמרה קמיה דרב אלמוני היחס בין שני החכמים 209 103 לשון שכיח בהבאת מסורות לפני רב אשי 208 85 משמעותו הגיאוגרפית 209 208 194 איבעיא לחו מונח סתמי אך לא בהכרח מאוחר ( 36 ) 72 איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרב פלוני משמעותו הגיאוגרפית 212 95 אי תניא תניא הוראתו 58-56 משמעותו הכרונולוגית 103 58-57 איכא דאמרי האמורא מכיר את האמור בלישנא וו ? ( 62 ) 35 איכסיף [ רב פלוני ] 107 ( 26 ) 69 אימא יש משימושיו שמוחלף עם 'תני' להגהות במשנה ובברייתא ( 101 ) 165 איקלע רב פלוני ' איקלע לאחריך ( 52 ) 268 ( 46 ) 267 ' איקלע לבי' 267 ( 34 ) 190 ( 74 ) 80 19 לעומת 'איקלע ל [ מקום ( 34 ) 190 19 ' [ לעומת 'כי הוינן בי' 20-19 משמעותו ההיסטורית ( 34 ) 190 19 ' איקלע ל [ מקום 213 ( 144 ) 212 192-190 ( 155 ) 96 ( 128 ) 90 66 ( 31 ) 30 20-19 ' [ לעומת 'כי הוינן בי' 192-191 104 20  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן