יהודים בבית המשפט המוסלמי : חברה, כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית - המאה השמונה-עשרה

יהודים בבית המשפט המוסלמי : חברה, כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית - המאה השמונה-עשרה

מחבר: אמנון כהן
שנת ההוצאה: 1996;תשנ"ו
מילות מפתח: סנג'ק ירושלים; משפט; אוכלוסייה יהודית; ירושלים (סנג'ק); סנג'ק; סנגק ירושלים; חוקים; חוק; אוכלוסיה יהודית; דמוגרפיה יהודית
כרך נוסף על הקהילה היהודית בירושלים תחת השלטון התורכי, המוקדש למאה הי"ח ומאיר את חיי היהודים באפקלריה של בית המשפט המוסלמי. במאה הי"ח, בימי המושלים דאהר אל עמר ואחמד אל-ג'זאר, שהשקיעו את עיקר מרצם בפיתוח הגליל ובעכו, ירד מעמדה של ירושלים בכל תחומי החיים. אך עדיין נותרה בכורתה הדתית ומרכזיותה כעיר מחוז. ירושלים אמנם שימשה אבן שואבת לעליות וללימודי קודש. אך הקהילה היהודית נפגעה מן הירידה הכללית ונקלעה למשברים פיננסיים ומנהליים. כפי שידוע לנו מן המקורות העבריים, לא מנעו הקשיים את התחדשותן של העליות לארץ-ישראל בכלל ולירושלים בפרט לאחר כישלונה הגדול של השבתאות. העליות הביאו לחיזוקן של ישיבות קיימות ולהקמתן של ישיבות חדשות בירושלים, למשל, ישיבת "כנסת ישראל" מתוך כרכי ארכיון בית הדין המוסלמי (הסג'ל) שנחשפו לעינינו לאחרונה, נבחרו מאות התעודות הערביות והתורכיות מן המאה הי"ח, המוגשות כאן לראשונה בעברית ומגלות פנים שלא הכרנו בחיי היהודים בירושלים:יחסי הקהילות עם המדינה העות'מנית והחברה המוסלמית, מוסדות קהילתיים, פעילות כלכלית רב-גונית, הופעות בפני הקאדי ועוד.
רבות מן התעודות מתארות את היווצרותו של הנטל הפיננסי הכבד שהעיק על הקהילה, משזו הסתבכה בהלוואות, את העוינות מצד הסביבה, ואת התערבות השלטונות להסדר החובות. אנו עדים לגורמי חורבנה של "החצר האשכנזית" בירושלים בראשית שנות העשרים, ורואים כיצד כרעה הקהילה הספרדית תחת נטל חובותיה עד לסוף המאה. עולם יהודי תוסס ופעיל - המקפיד על ייחודו הדתי, אך גם מעורב בחיי החברה, הכלכלה ובכל המתרחש מסביב - מתגלה בירושלים של ערב הופעת המודרניזציה וההתמערבות במאה הי"ט. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט, העת החדשה
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
ב  ג  ד  ו  ז  ח  ט  י  יא  151  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  167  168  
169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  
194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  
219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  
244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259