ג. נכסים של הקהילה ובשימושה

ג . נכסים של הקהילה ובשימושה ג . 1 / נכסים בבעלות הקהילה בעלותם של יהודים על נכסי דלא ניידי בירושלים היתד ; תופעה שכיחה , אשר צדדיה השונים מוצגים בחלק הרביעי של ספרנו . בעלותה של הקהילה היהודית על נכסים היתה פחות רווחת , אולם גם היא היתה ממשית ותיפקדה הן להלכה הן למעשה . על פי תפיסתו של המשפט המוסלמי לא קיימת אישיות משפטית ערטילאית ולכן היה צורך בתחבולה משפטית כדי שעיסקאות של הקהילה יהיו בנות תוקף : הקונים בשם הקהילה היו תמיד פרטים יהודים , אשר לא הסתירו את כוונתם לרכוש בעלות עבור הכלל , אלא שהם שימשו מעין אנשי ביניים שאין פגם באישיותם המשפטית ולכן עיסקאותיהם תופסות גם כשהן נעשות בשם הקהילה . ברור שבעיה משפטית זאת לא התעוררה בעיסקאות שנעשו בתוך הקהילה היהודית , אולם כל אימת שנתגלע סכסוך שחייב בירור משפטי בפני הקאדי - הופיעו בו פרטים יהודים בתורת נציגי הכלל . היהודייה צפורה תבעה את ראשי הקהילה הספרדית שישיבו לרשותה את מחציתו של בית בשכונת אל רישה בטענה כי השתלטו עליו שלא כחוק . בתשובתם הוכיחו פרנסי הקהילה , כי כבר עשרים וחמש שנה קודם להפניית התביעה נגדם רכשו קודמיהם בתפקיד זה את הנכס עב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי