יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:164

השיח' עבד אללה המכירים אותה . [ ובאו גם ] עבד אללה בן החאג' עבד אל רחמאן אל דמשקי היורש של אחותו אלפיה , הסייד חסין בן החאג' צנע , החאג' עלי בן החאג' מחמד המחתסב האפוטרופוס החוקי של רמדאן ועאישה יתומיו של « , [ ... ] החאג' עלי בן החאג' עלאא אל דין מיופה הכוח החוקי של אשתו ח'דיג'ה בת החאג' מחמד אבו [ י ] מאריה , החאג' אחמד אל דקאק , מצטפא בן ח'ליל קדמוז ' 0 והשיח' כמאל בן השיח' מחי אל דין אל ג'אעוני מיופה הכוח החוקי של אשתו עאישה בת השיח' מחמד אל-עסילייי אשר ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה התאמת באורח חוקי על פי עדות החאג' אחמד ומחמד המכירים אותה . [ וכן באו ] הסייד חסן בן הסייד מוסא , הסייד נור אללה בן הח'ואג'ה עלאא אל דין סמום מיופה הכוח החוקי של אשתו נאצחה בת מחמד אע'א סמום 12 אשר ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה כולו התאמת באורח חוקי על פי עדות הגיס שלה חסין בי אל ימנליני ] והחאג' אחמד אל דקאק המכירים אותה וחסן אבן יוסף אל ימנלי מיופה הכוח החוקי של אשתו ראג'חה בת מחמד אע'א סמום אשר ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה התאמת באורח חוקי על פי עדות הסייד נור אללה והחאג' אחמד המכירים אותה . [ ובאו גם ] עבד אל קאדר בן השיח' עבד אל חלים מיופה הכוח החוקי של עפיפה בת השיח' עלי אשר ייפוי כוחו מטעמה התאמת באורח חוקי על פי עדות ענד מפקד יחידת היניצ'רים ואחמד בי המכירים אותה , החאג' עת'מאן בן החאג' סלאם אל נאבלסי , הסייד סלאם בן החאג' אחמד , הסייד אבראהים בן הסייד פח'ר מיופה הכוח החוקי של אמו נרא בת כמאל אל רצאץ אשר ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה התאמת באורח חוקי על פי עדות הסייד בדר ובנו הסייד פתח אל רין המכירים אותה , עור מפקד יחידת היניצ'רים בן הח'ואג'ה רג'ב קמיע , י עלי בן אבו ואלי , השיח' אבראהים בן השיח' צאלח אל דאודי , הסייד חסן בן מפקד יחידת היניצ'רימ עבד אל נבי הבוגר ובר הדעת , ' הסייד אבראהים אבן חסן אע'א סמום , החאג' חמדאן אבן ח'יר אללה *[ ... ] אביו מחמד והחאג' עמר אבן מסעוד אל מע'רבי מיופה הכוח החוקי של *[ ... ] והחאג' עבד אל קדים אבן טוקאףי אשר ייפוי כוחו מטעמם לעניין זה התאמת באורח חוקי על פי עדות אביהם הנזכר והדוד שלהם החאג' כמאל בן החאג' עמר אל חלואני המכירים אותם . [ ובאו גם כן ] החאג' מוסא אל רצאץ , לי השיח' עבד אללה בן השיח' שמס אל דין אל ת'ורי מיופה הכוח של אשתו הסיידה נסב בת השיח' אבו אל סעוד אפנדי 18 אשר ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה התאמת באורח חוקי 9 ראה תעודה 81 / 226 ( יורשי החאג' אחמד אישרו כי יאקוב הפרנס הספרדי פרע את חובות הקהילה למוריש שלהם . ( 10 ראה לעיל , תעודה 2 ג , 1 ולהלן , תעודה 155 ושם עוד . 11 ראה תעודה 49 / 202 ( מחמד אל עסילי אישר שקיבל את כל החוב המגיע לו מהקהילה האשכנזית 12 . ( ראה תעודה 41 / 215 ( נור אל דין בן מחמד סמום הנזכר לעיל תבע את שמואל הפרנס הספרדי הקודם על חוב של 87 גרוש . שמואל טען שזהו חוב הקהילה ועליו לפנות לפרנס הנוכחי , אולם לאחר מכן הודה שזהו חובו הפרטי . ( ג 1 וראה תעודה 29 / 202 ( חוב העדה הספרדית לעזבונו של רג'ב בסך 300 גרוש . ( וראה לעיל , תעודות 129 ר 2 גו ולהלן , תעודות 181 ר 7 ו . 2 14 ראה תעודות 82 / 202 ( חוב הפרנסים הספרדים בסך 80 גרוש עדרי ר 4 ו גרוש עדדי ריבית לעלי pK אבו ואלי 61 / 202 ;( ג ( חוב של חיים הפרנס הספרדי לעלי בסך 67 גרוש עדדי ו-ו 1 גרוש עדדי ריבית . הפרעון כעבור שנה . ( 15 ראה תעודה 226-225 / 201 ( חוב של הקהילה האשכנזית בסך 420 גרוש ושל הקהילה הספרדית בסך 400 גרוש לעזבונו של עבר אל נבי ;{ וראה להלן , תעודה 16 . 181 ראה לעיל , תעודות 129 ר 2 ג , 1 ולהלן , תעודות 181 , 179 , 177 ו 8 ו 17 . 2 ראה לעיל , תעודה 128 ושם עוד . 18 ראה להלן , תעודות 181 ו 84 ו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר