יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:229

הבז נתנו ערבות ואחריות הדדית בכסף ובחבות על כל הסכום הנזכר על פי היתר של כל אחד מהם לשני . [ זוהי ] ערבות חוקית . [ הסייד קאסם בי ] דחה את מועד פרעון הסכום עד חלוף ארבעה חודשים מיום תאריכו [ של מסמך זה . [ הסייד קאסם הסכים עמם שהם ישלמו לו בתמורה לסכום בשטר חוב מאיסתנבול . והיה אם יפרעו לו את שטר החוב באיסתנבול «[ ... ] גרוש מזה ואם לא יפרעו אותו שם [ באיסתנבול ] ויפרעו אותו במקום זה הרי ודו חוקיים ומאושרים על ידי הסייד קאסם בחוק . תוכן עניין זה התאמת באורח חוקי בפני מולאנא השופט של השריעה . [ הדבר ] נרשם ב 25 בנחודש ] רביע אל אאח'ר שנת . 1118 194 מכירה על תנאי של בית ליד בית הכנסת [ 177 / 206 ] בפני מולאנא וסיידנא [ ... ] מחמד אפנדי , לנצח תהי מעלתו . הסייד קאסם בי בן המנוח הסייד רג'ב אע'א המתורגמן הנוכחי בבית הדין של ירושלים הנאצלה קנה בכספו לעצמו בלבד מהרב /< בר /( ד /< , מ בן דאויהי מיח'אס בן שמואל ואברהאם בן יאקוב פרנסי עדת היהודים הספרדים והאחראים עליהם ועל מקומותיהם בירושלים הנאצלה וכן [ קנה ] מהרב איסאק בן יאסף , הרב שמשום [>] בן מוצא , הרב שעיא בן מוצא , הרב רפאיל בן מוצא והרב אצלאן בן שמואל המוגרבי הנוכחים עמו במושב בית הדין של השריעה , והם מכרו לו במכירה על תנאי 3 את אשר שייך להם ומצוי בבעלותם , את אשר עבר אליהם ולעדת היהודים הספרדים בקנייה חוקית בהתאם לכתבי בי ז ין חוקיים הקודמים להאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו ואת אשר הם מחזיקים בו עד למועד עריכתה של מכירה על תנאי זו , דהיינו , כל הבית החדש העומד על תלו בירושלים הנאצלה בשכונת היהודים הנמצא בקרבת בית הכנסת של היהודים . [ הבית ] כולל [ חלקים ] עליונים ותחתונים , יחידות שירותים וזכויות חוקיות . [ החלק ] העליון כולל שלושה חדרים עליונים , בית כסא 4 ורחבה בלתי מקורה , [ החלק ] התחתק כולל שישה חדרים תחתונים , שני בורות מים , בית כסא , יחידות שירותים וזכויות חוקיות . גבולות [ הבית הם : [ מדרום - הדרך העוברת ובה הפתח ) ממזרח - הדרך העוברת גם כן ו מצפון - בית מגוריו לשעבר של מרכאדה היהודי הנמצא בשימוש עדת היהודים הספרדים ; וממערב - בית הנמצא בשימוש היהודים הספרדים . [ הבית נמכר ] על כל זכויותיו כולן כחוק במחיר ששיעורו 1 , 000 גרוש אסדי . מתוכם 810 גרוש במזומן והיתרה בחפצים שהם : חרב כסף מצופה ומקושטת בכסף , חמש אמות בד פשתן צבוע באינדיגו ' , [ ... ] 5 צמר « , [ ... ] גלימת צמר ירוקה תפורה עם בטנה 6 [ ... ] אדומה , 5 במקור : 'בולצת אסלאם בול . 6 מספר מלים לא ברורות . 6 7 באוגוסט . 1706 במקור : ביע ופא . במקור : -ארב ח'אנה . " במקור : -דתי , שהוא בד צבוע בצבע כחול . וראה : rhn London 1989 , p . 146 JS . Rajeb , Palestinian Costume , לא ברורה . תעודה 1 94 1 ראה עליו לעיל , תעודה , 24 הערה ו . 2 ראה עליו לעיל , תעודה , 3 הערה . 2

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר