יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:217

לסייד מרוב אל דין אפנדי 1350 חוב ליורשי עבד אל לטיף אפנדי , 970 חוב לפאטמועי ] בת החאג' יוסף ; 200 חוב לסייד פתח אל דין אל סקא * ; 43 חוב לגברת צאדקה בת השיח עלי דאודינ 0 [? ו ; 2 חוב לעטא אללה אבן חתא הרופא ; 85 חוב לחאג'ה אלבסיה ; 280 חוב לעבדה זלאטיה ; 220 חוב לעבד אל לטיף שאה בנדר ; 32 . 5 חוב ליורשי השיח' צאלח לבלר בית המטבחייבו ; 25 חוב לצפיה בת החאג' אחמד חדרה ; 330 חוב לחמדאן השייך לשיח' סלימאן אל דאודי , 195 . 5 חוב למצטפא אבן קבלאן ; 240 חוב לנסב בת החאג' חסן אל סמאדי 0 ו ; 2 חוב לשיח' ח'ליל [ ... ] וו ; 124 חוב לאבראהים אבן נמר ; 1 , 080 חוב לחאמדה בת עלי זנכל 1140 חוב לשיח' ח'ליל [ אל ] ח'אלדי ; 8 , 855 חוב לוסתני אחותו של אחמד ; 100 חוב לח'ליל המתורגמן לשעבר ; 30 חוב ללטיפה בת ג'מאל אל דין ; 18 חוב לעבד אל נבי שאה בנדר . 240 [ סך הכול ] 58 , 404 [ מטבעות ] גרוש עדדי זולטה . טור [ החובות במטבעות ] גרוש אסדי . - חוב לסייד פתח אללה אל דאודי ; 1 , 220 חוב נוסף לסייר פחח אללה אל ראורי / 880 רווב ליורשי עבר אל חי אל ראורי ! 320 חוב ליורשי הסייד עבד אל חי אל דאודי , 1 , 460 חוב לחאג' עלא אל דין אבו לחיה ; 710 חוב לאשת החאג' מצטפא אל נמרי 1150 חוב למחמד אבן עבד אללה אל ח'לילי ! 140 . 5 חוב ליורשי עבר אללה אל עגימיה " ; 1 , 500 חוב ליורשי עבד אללה אל עגימיה . 666 . 75 [ סך הכול ] 7 , 047 גרוש אסרי ועוד 6 [ מטבעות ] אקצ'ה ישן . בחישוב של גרוש עדדי זולטה * ° . 9 , 396 סך הכול [ מטבעות ] זהב , גרוש אסרי וגרוש עדדי בחישוב של [ מטבעות ] זולטה . [ ... ] 115 , 640 רישום זה נערך בפני מולאנא וסיידנא ידו ] השופט של השריעה המולא , אשר כתב ידו הנכבד מופיע [ במסמך ] הדומה לזה בתחתיתו [ ... ] [ הדבר ] נרשם ביום 7 ב [ חודש ] צפר שנת 2 . 1141 פנקס זה נרשם באישור העבד העני [ ממעש ] חסין הקאדי בירושלים הנאצלה , יסלח לו [ האל . [ 182 החייבת הקהילה הספרדית בפרעון חוב גדול של האשכנזים ? 18 r השיח' חסין בן השיח' עבד אללה אל לטפי תבע את הרב יאסף , ליא ויאקוב פרנס עדת היהודים , והם [ השלושה ] אחראים על הקדש היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה , הנוכחים עמו במושב בית הדין של השריעה . בתביעתו נגדם אמר , כי הקדש היהודים הספרדים והאשכנזים חייבים לאחיו השיח' עלי סכום ששיעורו 3 , 600 [ מטבעות ] אלה : שוויו של גרוש עדרי קטן בשליש מגרוש אסרי ( ג גרוש אסרי 4 = גרוש עדדי . ( 26 פירושו : "מביא מים או "מוכר מים 27 .- מונח בתורכית . אשר מקבילו בערבית הוא "שיחי אל בנדר , " ופירושו : "ראש הסוחרים בעיר נמל או במרכז מסחרי ושלטוני 28 . " מכאן ואילך הסכומים בגרוש אסדי . 29 ראה תעודה 129 / 202 ( הפרנסים האשכנזים , איצלאן ואברהאם שמדצאו מכפה , פרעו לעבד אללה חוב בסך 100 גרוש עדדי . ( 30 מכאן עולה בבהירות היחס בין שני סוגי "גרוש" 11 הסכום כתוב במלים בתורכית , כדי להבטיח את רישומו המדויק . סך כל החוב גדול אפוא בהרבה מסך 30 , 000 הגרוש שנועדו לפדעון סופי של החוב . אולם ברור שטיעון חלקי בשיעור של רבע עד שליש מן החוב המצטבר של הקהילה האשכנזית נתפס כהסדר פשרה מניח את הדעת , העדיף על פשיטת רגל של הקהילה האשכנזית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר