טו. תרומות

עמוד:253

שדיר לאיסתנבול ולמחוזותיה האירופיים של האימפריה כדי לאסוף "תרומות בסכומ שיפרע את החובות ... במלואם . " הנושים נתנו להם ארכה נוספת של ארבעה חודשים , מלווה באיום , שאם גם הפעם לא יצליחו לגייס את הסכום הנדרש יגורשו האשכנזים מירושלים ( תעודה . ( 219 הקשר בין מערכת גיוס התרומות בתפוצות לבין החזר החובות לנושים המוסלמים בירושלים עולה ביתר שאת בפרשת בריחתו של הרב אברהם בן דוד יצחקי מירושלים לחברון לקראת סוף העשור השני למאה . בעת שהתגורר בירושלים נהג הרב לטפל בקביעות בגיוס תרומות "בדרך של שליחת מכתבים לראשי היהודים אל המחוזות בהם גרים היהודים הספרדים . " ואכן , בעקבות שליחת מכתבים אלה "היה מביא להם תרומות . " אולם לאחר שנאלץ לברוח מירושלים בשל רדיפתו על ידי בעלי שררה מקומיים הידרדר מצבה הכספי של הקהילה היהודית והתרומות "מארצות מוצאם" חדלו מלהגיע אליהם . הנושים המוסלמים פנו אפוא אל הקאדי וביקשו את התערבותו בהחזרת הרב אברהם לירושלים כדי שישוב לעמוד בראש מערכת ההתרמה ו"יעזור ליהודים אך ורק בכתיבת מכתבים לארצות של היהודים בעניין תרומותיהם המגיעות אליהם מארצות מוצאם . " בעקבות בקשה זו אף התחייב הקאדי , כי הרב אברהם לא יוחזק כאחראי לחובות קהילת ירושלים , כי לא ייתבע ממנו להחזיר סכום כלשהו מחובות ההקדש היהודי וכי שום אדם לא יתנכל לו . כשלושה שבועות קודם לכן באו גם עשרות רבות של יהודים אל הקאדי בבקשה זהה , שיפנה אל הרב אברהם ויזמינו לשוב לירושלים כדי שיהיה "אחראי עליהם ויטרח בארגון ענייניהם , " אולם האחריות לחובות תחול על הפרנסים בלבד ואילו הוא לא יישא בכל חיוב שהוא כלפי נושים או כלפי ראשי מערכת השלטון . ואכן , הקאדי עשה כבקשתם וכתב לחברון , אולם הרב אברהם לא הסתפק בפניית אחיו אלא דרש הוצאת מסמך רשמי מטעם בית הדין הפוטר אותו מאחריות . הקאדי נענה ללחץ הנושים המוסלמים והוציא את המסמך הנדרש . בעקבות זאת שב הרב אברהם לירושלים , ואף סיפר כיצד "נסע לארצות מושבם של היהודים ואסף סכום כסף גדול וחילק אותו בין הנושים . " הקאדי מסר לידיו מסמך רשמי שעל פיו לא יתנכלו לו בעלי השררה המקומיים או כל אדם מטעמם מכל סיבה שהיא והוא יפעל שוב לגיוס תרומות : "הוא אך ורק יעזור ליהודים בכתיבת מכתבים לראשי היהודים כדי שישלחו את כספי הצדקה שלהם ותו לא" ( תעודות 220 ו ו . ( 22 הנושים , בעלי החוב והקאדי המוסלמים התלכדו אפוא למעין "קבוצת לחץ" כדי לאפשר המשך הזרמת הון יהודי מארצות חוץ לשם פרעון חובותיהם של היהודים לשכניהם בירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר