כז. פקדונות

כז . פקדונות פקדונות של חפצים נמסרו לא רק כמשכון , שהיה דרך פורמאלית להבטיח חוב , אלא גם כחלק מהסדרים בתוך המשפחה . ואולם , הדברים הגיעו לידיעתו של בית הדין רק כאשר עלה הצורך להחזירם למפקיד . יהודייה בשם חפציה תבעה מאמה להחזיר לה רשימה של תכשיטים שהפקידה אצלה בעבר ; האם אישרה את טענת בתה והתחייבה בפני הקאדי להחזיר את כולם ( תעודה . ( 377 יהודייה בשם מרים דרשה מחתנה שמעון להחזיר לה את כל הזהב , התכשיטים ומטבעות הכסף שנמסרו לידיו בזמנו כמוהר של בתה . החתן הכחיש את הטענה ואף הביא שני עדים יהודים שאימתו את דבריו . משנדחתה תביעתה על ידי הקאדי טען החתן כי האישה ניסתה לעשות דין לעצמה ' היא נכנסה יחד עם בנה לחדרו וגנבה ממנו שק ובו אבני חן וזהב . בהעדר הוכחות מצד התובע נשבעה הנתבעת במשה ובתורתו כי לא היו דברים מעולם , ואז נדחתה תביעתו הנגדית של החתן ( תעודה . ( 378 במקרה אחר תבע יהודי מגרושתו להחזיר לו חפצים שהפקיד אצלה בטרם התגרשו , אך בהעדר ראיות מצדו ולאחר שהנתבעת נשבעה כי תביעתו חסרת יסוד , דחה הקאדי את טענתו ( תעודה . ( 379 בשנת 779 ו התבררה תביעתה של אלמנה יהודייה להשיב לרשותה חפצי כסף ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי