יג. חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים

עמוד:243

על אודות העניין . [ הקאדי ] שאל אותו והוא הודה שהסכום הנזכר , ללא [ זכות ] לשוב [ ממנו * , [ דהיינו , 600 הגרוש עדדי , הם בחובת הקדש היהודים הספרדים . הוא ביקש ארכה , אולם התובע לא נתן לו ארכה וביקש לחייבו [ בדבר . [ מולאנא השופט של השריעה חייב אותו באורח חוקי ב [ תשלום ] 10 גרוש מהריבית על הסכום הנזכר . [ הדברן נרשם בשליש השני של [ חודש ] ג'מאדא אל ת'אניה שנת 133 ו . 209 קניית כלי נחושת מהקדש ; 124 / 221 ] סיכום ] יעקוב פרנס הספרדים וכן מיח'אס , יעקוב ומוסא אשכנזי האחראים על עדת היהודים הספרדים קנו מהנאמן הממונה על הקרש גיאר אללה אפנדי קערת נחושת שמשקלה 83 רוטל על פי מידת המשקל של ירושלים , כל רוטל ב 50 מטבעות כסף מצריות , סך הכול ב 88 ו גרוש ושליש הגרוש . בנוסף על בך , אולי בריבית מוסווית , הם קנו בד ירוק ב 20 זולטה . מועד התשלום נדחה לשנה . נרשם בראשית חודש שואל שנת . 1138 במקור : מן עייר תברר . " 18-9 באפריל . 1721 וראה תעודות 150 / 200 ( חובו של חיים פרנס הספרדים להקדש אבי סיקיןני ] וח'דאורדי בסך 400 גרוש עדדי ר 60 גרוש ריבית מוסווית . הפרעק נדחה לשנה לאחר מכן ; חוב של פרנס זה להקדש עבד אל קאדר אפנדי אל חרירי בסך 132 גרוש וכן ריבית מוסווית בסך 20 גרוש . הפרעק נקבע לשנה מאוחר יותר 60 / 202 ;( ( הפרנסים הספרדים , מרדח'אי וחיים , לוו מהקדש מחמד באשא המושל של ירושלים סך 200 גרוש אסדי בתוקפת של 30 גרוש כריבית מוסווית . היקף החוב הגיע ל 500 גרוש אסדי ) 70 / 202 1 ( חוב העדה הספרדית להקדש רקיה ח'אתח בסך 150 גרוש ו 22 גרוש ריבית 340 / 202 ;( ( חוב של חיים הנזכר לעיל להקדש שיח'י אפנדי בסך 100 גרוש עדדי . הפרעון נדחה לשנה מאוחר יותר 361 / 202 ;( ( חובו של חיים להקדש חידאורדי בסך 400 גרוש עדדי ר 80 גרוש ריבית . הפרעון נדחה לשנה בסך לאחר 648 מכן גרוש ; חובו עדדי של וכן חיים 80 גרוש להקדש ריבית עלי והפו חיוג ^ 'ה לשנה מאוחר יותר ; חובו של חיים להקדש רקיה ח'אתון בסך 150 גרוש עררי ו נ 22 ' / גרוש נוספים ריבית . הפרעון נקבע לשנה מאוחר יותר ; חובו של חיים להקדש אבן עמארה בסך 680 גרוש ו 102 גרוש ריבית . הפרעון נקבע לשנה מאוחר יותר ; חובו של חיים להקדש דרעית אעיא בסך 480 גרוש וכן 600 פדה ריבית . הפרעון נקבע ' לשנה לאחר מכן ; חוב נוסף של חיים להקדש הנזכר לעיל בסך 588 גרוש ו 88 גרוש ריבית . pjran נדחה לתאריך הנזכר לעיל ; חוב נושף של חיים לאותו הקדש בסך 57 גרוש ערדי . הפרעון נדחה לתאריך הנזכר לעיל ; חובו של חיים להקדש אל טואשי בסך 116 גרוש ר 10 גרוש ריבית . הפרעק נדחה לשנה לאחר מכן 561 / 202 ;( ( חובו של חיים להקדש יוסף אל רומי בסך 50 גרוש רנ 7 ' / גרוש ריבית . הפרעון נדחה לשנה לאחר מכן 58 / 231 ;( ( יאקוב פרנס הספרדים הציג מסמך לפיו היתה הקהילה הספרדית חייבת סך של 500 גרוש עדדי להקדשים אחמד בי בתחידא , מאמן באשא , עלי באשא , זאהדה ח'אתק ואבראהים המושל , ובי הם נפרעו . ( תעודה 209 ו בתעודה 26 / 222 נזכר חוב זה עבור קערת הנחושת , אולם שם מצוין כי מחירה הוא 38 ו זולטה ושליש . כמו כן מצ ^ ן החוב עבור הבד . 2 2 ביוני . 1726 חובות נוספים להקדש זה ראה בתעודות 361 / 202 ( חובו של חיים הפרנס הספרדי בסך 36 גרוש עדרי 362 / 202 ;( ( חובו של חיים הנזכר לעיל בסך נ 2 ' / ו גרוש . הפרעון נדחה לשנה 194 / 223 ,- ( ( שועא הפרנס הספרדי שילם 25 גרוש ערדי לנאמן הממונה על הקדש זה לאחר בקשה מפורשת של האחרק מהקאדי לצוות על הפרנס לשלם חוב זה לשם שיפוץ מבנה ההקדש . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר