יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:203

בהתאם לכך ביקשו מיופי הכוח של היהודים מהשופט המלומד של השריעה שימנה את לבלרו חסין אל ח'אלדי ועמו [ מוסלמים ] יראי שמים . אלה הם הנושים אשר קיבלו את חובם בשלמותו ובמלואו לאחר שנשאלו , אישרו והציגו את מסמכי הקבלה r השיח' חמוד אל קטב , מחמד בי אל עסלי המייצג את עצמו ומיופה הכוח של בתו בהיאן , [ ... ] סעד אל דין , מסאלמה השפחה המשוחררת , מחמד צאדק צאצאו של אל נמרי , הסייד תאג' אל דין אל ג'אעוני , הסיידה אמינה באמצעות בעלה מיופה כוחה סיידי אפנדי אל ח'אלדי , הסייד סלימאן אל קטב , ילדי מצטפא מיסר , בנו של הסייד ח'ליל אבו אחמד זין אל סעאד , מצטפא מיופה הכוח , מוסא בי בן אחמד אע'א , רקיה , עאישה ועארפה בנותיו של השיח' את החלק אשר בחובת ההקדש שלהם לנושים כולם במשך השנים של החלוקה המצוינת לשיעורין , כפי שרשום בשטרי החוב אשר כתבו לזכותם . [ תשלום ] החלק הראשון הוא מראשית [ חודש ] שעבאן שנת תאריכו [ של מסמך זה ] 7 ותשלום החלק שבחובתם ייעשה בסוף כל שנה מהשנים הנזכרות המצוינות בשטרי החוב ללא [ תוספת ] ריבית . לנושים לא תהיה להם לאחר » זאת [ זכות ] לדרוש ריבית . בהתאם לכך הושגו שביעות רצץ , אישור והסכמה הדדית בין שני הצדדים בעניין ביצוע הצו הסולטאני הנאצל . [ הדברן נרשם בראשית [ חודש ] שעבאן שנת 188 ו ' . ו 7 ו דו"ח ביניים על ביצוע הסדר פריסת החובות [ 8-7 / 2601 צו סולטאני ופסק אלוקי חוקי הגיע לנושים אשר על הקדש היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה בעניין פרעון חובותיהם לשיעורין במשך שבע שנים ללא ריבית , היות שנתגלה חוסר האונים שלהם לפרוע זאת בבת אחת ] . בעקבות הצו ] חולקו [ חובותיהם , [ כך שבכל שנה ישלמו שיעור מסוים מכלל 2 החוב , על פי גובה החוב בהסכמת הנושים בהתאם לפנקס שבו רשומה הקק של כל חוב לנושה שלו ואת חלקו בחלוקה לשיעורין . מתוכם היו כאלה שחובם חולק על פני שנה , מהם על פני שנתיים , מהם על פני שלוש שנים , מהם על פני ארבע , מהם על פני שבע ומהם על פני שמונה , על פי המצב . על [ הסדר ] זה עברו כבר ארבע שנים ומיופי הכוח של היהודים שילמו ארבעה תשלומים מכספי החלוקה לשיעורין . מבין הנושים היו כאלה שקיבלו את כל חובם בתקופה זו ומהם היו שקיבלו ארבעה תשלומים ויותר . 7 7 באוקטובר . 1774 8 במקור : בעדי , שיבוש של -בעדי . 7 9 באוקטובר . 1774 וראה להלן , תעודה ; 186 וראה גמ תעודה 162-160 / 255 ( פירוט גובה חובות הקדש היהודים בירושלים והסדרי התשלום שנפרשו על פני 8-7 שנים כפי שמצ ^ ן לעיל . החובות למוסלמים בלבד הגיעו ליותר מ ו 51 , 18 גרוש אסדי . ( על חוב זה ועל הרקע להוצאת הצו ראה : אי כהן , "תעודות נוספות על חלוקת חובות הקהילה היהודית בירושלים ובחברון במאה הי דו , שלם , א , ירושלים תשל ד , עמ' 17 ג28- ג ; rn הירשברג , -דפים על חלוקת חובות היהודים בירושלים משנת תקל ה , ארץ ישראל , א , ירושלים תשי"א , עמי . 168-158 תעודה 1 71 ו במקור : "מראבחה . " וראה תעודה 155 / 255 ( צו המורה על חלוקת חובותיהם 2 . ( במקור : "ריע , " שפירושו , פירות , כלומר , הקרן והריבית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר