יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:163

אפנדי שיח' הר הבית של ירושלים , אשר ייפוי כוחו לעניין זה כולו התאמת באורח חוקי על פי עדות [ ... ] אחיה הסייד חסן ומראד בשה בן החאג' עלי המכירים אותו , [ כן הופיע ] מראד בשה הנזכר מיופה הכוח החוקי של [ ... ] הסייד מחב אל דין אפנדי הממונה על הצאצאים הנאצלים של הנביא בירושלים הנאצלה בן המנוח [ ... ] הסייד עבד אל צמד ע'דבה , אשר ייפוי כוחו לעניין זה כולו התאמת באופן חוקי על פי עדות הסייד חסן הנזכר והסייד עבד אללה בן המנוח הסייד עבד אל צמד הנזכר , [ כן הופיעו ] הסייד חסן הנזכר 5 והסייד עבד אללה הנזכר כמייצגים את עצמם , הלבלר העלוב [ אנח , מחמד צנע אללה אל ח'אלדי , [ ... ] הסייד ח'ליל אפנדי בן הסייד יחיא בעל התפילה , שהוא האפוטרופוס החוקי על הסייד אחמד היתום של הסייד מצטפא וכן מיופה הכוח החוקי של אחותו הסיידה נעימה ושל בנותיה והן : הסיידה נסב , הסיידה שריפיה והסיידה עסליה בנותיו של המנוח מראת [? אפנדי אל עסלי , ייפוי כוחו מטעמן לעניין זה התאמת באורח חוקי על פי עדות הסייד מחמד «[ ... ] והשיח עבד אל רחים בעל התפילה המכירים אותן ; [ הופיע גם ] [ ... ] פדל אל דין אע'א אבן כמאל אל דין בי מפקד המצודה כמייצג את עצמו וכמיופה הכוח החוקי של אשתו אצמהאן ח'אתון בת עבד אל רחמאן צ'לבי אל עסלי 5 אשר ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה כולו התאמת באורח חוקי על פי עדות בדר אל דין אל עסלי וקבלאן בשה המכירים אותה , ו [ הופיעו גם ] [ ... ] השיח' עבד אל רזאק אל [ ... ] , [ ... ] הסייד קאסם המתורגמן , / דג השיח' כמאל אל דין בן המנוח השיח' פתח אללה ע'דבה , ו [ ... ] השיח' אבו אל סעוד אל דקאק מיופה הכוח החוקי מטעם אשתו רדא בת הסייד אחמד , אשר ייפוי כוחו מטעמה התאמת באורח חוקי על פי עדות הסייד פתח אל דין ואחמד אל דקאק המכירים אותה . [ ובאו גם ] השיח' מוסא אל דירי מיופה הכוח החוקי מטעם מירוא ח'אתון בת המנוח השיח' מחמוד אל דירי והשיח' ח'ליל אל דירי מיופה הכוח החוקי מטעם אשתו אמנה ח'אתון בת המנוח השיח' כמאל אל דין ע'רבה , אשר ייפוי כוחו מטעמה התאמת באורח חוקי על פי עדות אחיה השיח' אחמד והשיח' עבד אללה המכירים אותה , [ וכן באו ] אחמד בן החאג' רג'ב מיופה הכוח של המביא הראשי לבית הדין והשיח' פיד אללה אל דירי מיופה הכוח החוקי של אשתו הימאן [>] ח'אתון בת המנוח עבד אל רחמאן צ'לבי אל עסלי 5 אשר ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה התאמת באורח חוקי על פי עדות פדל אל דין אע'א והשיח' ח'ליל הנזכר המכירים אותה , [ ובאו גם ] מראד בשה בן עלי הנזכר כמייצג את עצמו , הסייד חסן אל ג'אעוני , השיח' נור אל דין ע'דבה , מחמד בן קאדרי , החאג' עלאא אל דין בן החאג' מוסא , השיח' עבד אל רחמאן אל עלמי והשיח' אחמד בן השיח' כמאל כמייצג את עצמו וכמיופה כוחה של אמו עארפה ח'אתון בת המנוח השיח' מוסא ע'דבה אשר ייפוי כוחו מטעמה התאמת באורח חוקי על פי עדות השיח' ח'ליל ובנה תעודה ג 3 ו ו על תולדות משפחת אל חסיני ואבי המשפחה הסייד עבד אל לטיף ראה : בוטרוס אבו מנה , " אור חדש על עלייתה של המשפחה החוסינית בירושלים במאה השמונה עשרה , " כהן , פרקים בתולדות ירושלים , עמי ג 42-32 ג . וראה להלן , תעודה . 179 וראה תעודות ו 187 / 20 ( במסגרת כינוס עזבונו של עבד אל לטיף איזכור חובה של עדת הספרדים בסך 600 גרוש אסרי שהם 1 , 040 גרוש עדדי 91 / 207 ;( ( איזבור חובם של הארמנים והאשכנזים בסך 1 , 100 גרוש לעזבונה של בדרי , בת אחרת של עבד אל לטיף 2 . ( ראה לעיל , תעודה 29 ו ולהלן , תעודה . 177 ג ראה תעודה 191 / 214 ( חוב של העדה האשכנזית לעזבונו של הסייד חסן בסך 1 , 500 גרוש . זהו חוב שעבר אליו בירושה מאביו הסייד עבד אל לטיף 4 . ( מלה לא ברורה . 5 ראה לעיל , תעודה 127 ושם עוד . 6 על גילגולי חובות הקהילה לקאסם בי ויורשיו ראה להלן , עמי 9-226 ג 7 . 2 ראה לעיל , תעודה , 132 ולהלן , תעודה 8 . 177 ראה לעיל , תעודה 129 ולהלן , תעודה . 217

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר