יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:195

האספקה , 9 זולטה ; דאוד פאשה 5 זולטה ; ילדי סאמהדי קמיע 50 זולטה ; שיח' אסמאעיל , זקן הר הבית , 7 * ו זולטה ; פהד הסלואני 26 זולטה ; 17 אחמד ג'עארה הקצב 28 זולטה ; ' דואג' פתח אל דין , המביא הראשי [ לבית הדין » , [ י 18 זולטה ; ח'איל בן דרויש 34 זולטה ? עבד אל לטיף אבן ע'ז 64 זולטה / ילדי עאמר ג'באלי 3 זולטה ; יורשי סייד קאסם בי המתורגמן אשר קיבלו את התשלום ; צארחה ח'אתון 49 זולטה ; עפיפה ח'אתון 49 זולטה ; עאישה ח'אתון 49 זולטה ; פאטמה ח'אתון 49 זולטה ; לטיפה אשת סייד קאסם בי / גי 36 זולטה ו 5 פארה . סך הכול / 2 י 4 , 408 זולטה . בדרך המפורטת [ לעיל ] שילמו [ בני ] עדת היהודים 4 , 4081 / 2 זולטה בלבד למלווים . [ להלן ] פירוט שמות אלה שלא שילמו את התשלום שלהם ונותרו חייבים למלווים : יתומי עמר הבת אללה סלים נמרי" שנתייתמו באותו מקום , אבראהים צ'לבי נמרי , יתומי החאג' עבד אל כרים חקירי , האפוטרופוס של שיח' פיר אללה שלא קיבל [ אח חובו , [ זהראב ח'אתון , סייד מוסא דג'אני , סייד מחמד דג'אני , ארע'וניה ח'אתון , יתומי 5 ו במקור : אל גיבהגיי . מ"גיבה , ' שריק . זהו תוארם של החיילים ששירתו ביחידות תחזוקת כלי הנשק ותיקונם וגם אלה ששמרו על מתקני הצבא בעת הקרב . בשנים מאוחרות יותר , ובוודאי במאה הי ח , הוטלו עליהם גם תפקידי שיטור בערים . וראה : אל דמרדאשי , כתאב אל דרה , עמי , 29 תערה ; 6 גיב ובוק , חברה מוסלמית , עמי 57-56 ר 16 "Djebedji" , Efi 1168-166 במקור : "שיחי אל חרם . " וראה תעודה 126 / 223 ( אסמאעיל אישר שקיבל מהרב שועא האחראי של עדת הספרדים סך של 173 גרוש , ובזה נפרע חובה של הקהילה לו . ( 17 ראה תעודה 76 / 228 ( יאקוב פרנס הספרדים הציג בבית הדין מסמך לפיו פהד אישר , כי קיבל את שארית חובו , סך 52 זולטה , שהם החלק התשיעי והאחרק מחובו שעמד על סך 260 זולטה . משנת ( 1726 / 7 ) 1139 ועד שנת ( 1733 / 4 ) 1146 הוא קיבל בכל שנה 26 זולטה , סך הכול 208 זולטה . ובכך נפרע החוב כולו . ( 18 ראה תעודה 373 / 223 ( אחמד אישר , כי קיבל מידי שועא הפרנס הספרדי ומיאקוב את חובו בסך 19 מטבעות זהב זנג'רלי ובזה נפרע כל חובה של העדה לו . ( 19 במקור : מחדר באשי 20 . " ראה תעודה 98 / 215 ( שני הפרנסים הספרדים , מוסא בן יאקוב ושועא בן רפאיל , פרעו לחאג' מחמד אבן עאמר אל גיבאלי חלק מחוב הקהילה לו : 300 גרוש שהם 225 זולטה וכן 67 גרוש מתוך 107 גרוש . ( 21 הסיפרה חסרה במקור . 22 על גלגולי חוב הקהילה היהודית לקאסם בי המתורגמן ויורשיו ראה להלן , עמ' . 239-226 23 ראה תעודות 96 / 222 ( אבראהים צ'לבי בן האג' ה 3 ת אללה אל נמרי הצהיר בנוכחות האחראי מטעם השער העליון על חלוקת חובות הקהילה היהודית , כי הוא יפנה לשער העליץ מאחר שהחוב הוא חובם הפרטי של הרב אברהאם והרב יאקוב ולא של הקהילה 87 / 227 ;( ( יחיא עמר צ'לבי בן חאג' הבת אללה צ'לבי אל נמרי אישר , כי קיבל מיאקוב הפרנס הספרדי את שארית חלקו בחוב הקהילה לעזבק אביו , 80 גרוש , שהם החלק של השנה השביעית 182 / 227 ;( > מרוה [?] בת עמר בן האג' הבת אללה צ'לבי אישרה , כי קיבלה מיאקוב פרנס הספרדים וממיופה כוחו של הרב יאסף האחראי על הקדש הקהילה סך של 50 גרוש עדדי שעברו אליה בירושה מאביה , ובכך נפרע חוב הקהילה לה . ( 24 ראה תעודה 401 / 221 ( פיד אללה אישר בבית הדין , כי עדת היהודים וההקדש שלהם אינם חייבים לו דבר . זאת , למרות טענת היהודים , כי הם חייבים לו 1 , 200 גרוש ומעוניינים לשלם לו את חלקו על פי הסדר פריסת החובות . ( 25 ראה תעודה 92 / 222 ( מחמד הצהיר בנוכחות האחראי מטעם השער העליון על חלוקת חובות הקהילה היהודית , כי הוא יפנה לשער העליק היות שהוא הלווה את הסכום בתנאי שיישא ריבית ולא יחולק לשיעורין . ( 26 ראה תעודות 57 / 223 ו ( הגברת ארע'וניה אישרה כי קיבלה מידי שועא הפרנס הספרדי סך של 204 זולטה , ובזה נפרע חוב הקהילה לה 128 / 226 ;( ( בן משפחה נוקף אישר , כי אינו זכאי לדבר מה מיאקוב הפרנס הספרדי , מהרב יאסף האחראי עליהם או מעדת היהודים הספרדים בעניין אחיו שנפטר . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר