יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:202

170 התמוטטות הקדש היהודים והסכם בדבר פריסת חובותיו [ 156-155 / 255 ] לפני תאריכו [ של מסמך זה ] היה הקדש עדת היהודים הספרדים הגרים בירושלים הנאצלה חייב חובות רבים לנושים מבין תושבי ירושלים - למעלה מ 60 , 000 גרוש אסדי בריבית י שנתית . הקדש היהודים התמוטט . חוסר האונים ופשיטת הרגל שלהם נתגלו [ לעין כול , וזאת [ , בשל הריבית השנתית שהם משלמים לנושים בכל שנה . היהודים העלו את עניין [ החובות ] בפני השער העליון 2 וביקשו לחלק את החובות המוטלים עליהם לשיעורין לפרק זמן של עשר שנים ללא ריבית . כתוצאה מכך נמסר להם צו שעניינו נעלה המצווה לחל ק את חובותיהם לבעליהם לשיעורין . בעקבות זאת הופיעו ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו הנושים של הקדש היהודים הספרדים על פי שטרי החוב שלהם והם : הסייד עלי אל ג'אעוני , הסייד אחמד אל שאמי , הסייד סלימאן אל קטב , חמוד אל קטב , מוסא בי , סלימאן בי , מצטפא בי , השיח' אחמד אל שהאבי - מיופה הכוח של אשתו צאלחה , של הגברת עכאריה 4 ושל הגברת פטויה בת נור אללה , אחמד נור אללה , מחמד בי אל עסלי , נג'ם אל דין סמום , השיח' עבד אל רחים האפוטרופוס על יתומיו של עבד אל קאדר אל קטב , עיסא אל קטב , חסין אע'א מיופה הכוח של יורשי מצטפא לית'ני , [ הסייד פיד אללה אל עלמי , עמר נמר , הסייד חסין עבד אל נבי מיופה הכוח של יורשי אבראהים בי מאנשי חסין פאשא מושל [ מחוז ] סוריה 5 ושאר הנושים . הם קיבלו והסכימו לחלק לשיעורין את החובות של הקדש היהודים הספרדים על פי שטרי החוב שלהם עד חלוף שבע שנים , בכל שנה ישולם לכל אחד חלק מהקרן שלו וחלקם [ יחולקו ] למשך שמונה שנים על פי שטרי החוב שלהם שבידיהם . הם מסרו את שטרי החוב שלהם שבידיהם למיופה הכוח של הקדש היהודים . הוא כתב להם [ שטרי חוב ] אחרים לתשלום [ החובות ] בשיעורין , [ וזאת [ , לאחר שקרא בפניהם את הצו הנעלה האומר , כי כעת הקדש היהודים הספרדים התמוטט וכי אין ביכולתם לפרוע חובות אלה בתשלום אחד , ואם המצב הוא אכן כזה - הרי שיש לחלק [ את החובות ] לשיעורין . והרי הנושים הנזכרים כבר הודו , כי אין ביכולתו של הקדש היהודים כעת לפרוע את חובותיהם בתשלום אחד , והם הסכימו לחלוקה לשיעורין ללא ריבית , כפי שציווה כבוד הסולטאן , אשר הצו שלו תואם את השריעה הנכוחה . בהתאם לכך חולקו כל החובות המוטלים על הקדש היהודים לשיעורין למשך שבע שנים וחלקם למשך שמונה שנים ללא ריבית [ זאת [ , בהתאם למה שהוסכם ואושר . לאחר מכן העידו על עצמם הרב יסמח * מיופה הכוח של עדת היהודים הספרדים , הלבלר של ההקדש שלהם ומתורגמנם , כי הם קיבלו והסכימו לזאת והם ישלמו לשיעורין בכל שנה תעודה 1 70 ו במקור " : מראבחה 2 . " במקור : -אל דולה אל עליה , " כלומר , המדינה הנעלה . ג ראה תעודה 0 155 / 255 יו המורה על חלוקת החובות 4 . ( ראה להלן , תעודה ו 7 ו : וראה גם תעודה 65-63 / 260 ( חוב הקהילה היהודית בסך 3 , 000 זולטה לעזבונה של עכאריה . חוב זה נכלל במסגרת הסדר פריסת החובות 5 . ( במקור : "אל שאם 6 . " על הרב צמח ועל המקורות היהודיים הנוגעים לפשרה זו ראה : שוחט , היהודים בירושלים , עמי . 31-30

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר