בא. עבירות מוסר

בא . עבירות מוסר כא . 1 / כבודה של אישה כבר ראינו כיצד קללה שהוטחה באשתו של אדם נחשבה לפגיעה בו , ממש כמו קללה כלפי דת האסלאם . כבודה של אישה היה נחשב מאז ומעולם לנושא רגיש , ואין תימה כי גם נשים יהודיות העלו נושא זה במקרים שונים בפני הקאדי , בין שהיו מעורבים בכך בני קהילתן ובין מוסלמים . יהודייה שהרתה מחוץ לנישואין פנתה אל הקאדי והצהירה , כי הריונה מקורו ביחסים שקיימה עם מוסלמי שבעה חודשים קודם לפנייתה . למחרת הגשת התלונה בא אותו מוסלמי לפני הקאדי והצהיר , כי לא היו דברים מעולם . בהעדר ראיות כלשהן פסק הקאדי כי הודאתה תופסת רק לגבי מצבה , אך אין בה כדי לחייב את הגבר שהכחיש זאת מכול וכול ( תעודה ו . ( 25 יהודייה אחרת האשימה יהודי בהוצאת דיבתה רעה , אך גם במקרה זה לא הצליחה התובעת להוכיח את טענתה : יהודי שלישי , שבנוכחותו נאמרו דברי הדיבה לדבריה , הכחיש את הדברים , ואילו הנאשם עצמו נעדר באותה עת מירושלים ולא יכול היה להיחקר . הקאדי דחה אפוא את תביעתה ואף אסר עליה להתנכל לבנו של הנתבע בשל כך ( תעודה . ( 250  אל הספר
יד יצחק בן-צבי