יד, חובות בין הקהילה היהודית לבניה

עמוד:247

212 אימות חוב פרנס הקהילה לשעבר [ 149 / 2031 י בפני מולאנא וסיידנא שיח' אל אסלאם מצטפא אפנדי . מוח 'אס בן איסאק היהודי תבע את חיים בן איסאק היהודי לשעבר פרנס היהודים הספרדים . בנוסח תביעתו נגדו אמר , כי לפני שנה לווה ממנו חיים הנתבע הנזכר סכום ששיעורו 400 גרוש אסדי . הוא דרש ממנו את הסכום הנזכר . [ חיים ] נשאל והכחיש זאת מבול וכול . [ הקאדי ] ביקש מהתובע הנזכר ראיה חוקית שתעיד לזכותו בהתאם לתביעתו . אז הביא [ מוח'אס ] את עבד אל לטיף בן ג'מעה בן מחמד אל קט ואת השיח' חסן לבלר הקדש המדרסה אל צלאחיה * . משנתבקשו להעיד העידו שניהם , כי חיים הנתבע הנזכר לווה בנוכחותם מהתובע הנזכר 400 גרוש אסדי והוא קיבל ממנו את הסכום הנזכר בנוכחותם . nrty prm ] בת תוקף וחוקית [ שנערכה ] בפני הנתבע הנזכר . בעדותם לא [ נתגלה ] פגם חוקי ולכן עדותם בעניין זה התקבלה באורח חוקי לאחר זיכוי העדים * כחוק . מאחר שהתאמת באורח חוקי בפני מולאנא השופט של השריעה הדבר אשר העידה עליו הראיה החוקית , פסק [ הקאדי ] בהתאם לכך באורח חוקי בפני הנתבע הנזכר , [ וזאת [ , הואיל והתאמת כחוק על פי ראיה חוקית , שהוא לווה מהתובע את הסכום הנזכר מ [ בלי ] שיחזיר אותו לו . מולאנא השופט של השריעה ציווה עליו לשלם את הסכום לתובע הנזכר וחייבנו ] בכך באורח חוקי ] . הדברן נרשם ב 5 ב [ חודש ] מחרם שנת 118 ו * . 213 חיוב יהודי לפרוע חרבו לקהילה [ 12 / 215 ] שמואל פרנס היהודים תבע את אית'אק בן מוסא היהודי בטענה שהוא חייב להקדש 6 גרוש אסדי , בהתאם לשטר חוב שנכתב על ידו [ והוא חוב ] מסך 46 גרוש אסדי ] . הקאדי ] שאל אותו והוא הודה וחויב . [ נרשם בראשית חודש צפר שנת . 1132 י ] תעודה 212 ו זהו סיפרור מוטעה של העמוד . בכרך זה אחרי עמוד 189 מתחיל עמוד 40 ו ואילך . 2 על מדרסה זו ראה לעיל , תעודה , 77 הערה j . 3 במקור : תזכיה , שהוא הליך משפטי של עדות על אופיים של העדים והיותם כשרים לעדות . וראה : פרומקין , מגילה , סעיפים , 1726-1716 עמ' 9 4 . 211-229 ו באפריל . 1706 תעודה 14 1 21 s בדצמבר 9 ו 7 ו . והיו גם חובות של לא יהודים להקדש היהודים , למשל : תעודה 272 / 237 ( במסגרת חישוב עזבונה של מוסלמית והירושה המגיעה לבנה צוין , כי היא היתה חייבת לרב אבראהאם מיופה כוחה של עדת היהודים 125 זולטה , שקיבלה ממנו מראש עבור שכר דירה 76 / 242 ;( ( במסגרת כינוס עזבונו של מוסלמי , צוין חובו של המנוח למיופי הכוח של הקהילה היהודית בסך 38 ' / 2 ו גרוש . מתוכם נפרעו 120 גרוש 125 / 266 ;( ( חוב של המנוח הסייד מוסא אבו לחיה אבן עאלח אבו לחיה בסך 6 : 50 זולטה למיופי כוחם של היהודים והמתורגמן שלהמ . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר