יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:160

130 תביעת חוב כספי גדול מהפרנסים [ 331 / 205 ] תפארת נ [ . " השיח' צאלח אל-ח'לילי מיופה הכוח החוקי מטעם פאר חכמי הדת נ [ . " וחכם ההלכה י [ ... ] השיח' מחמד אפנדי אל-ח'לילי תבע את הרב שמשום 2 ואת מיח'אס , הפרנסים של עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה והאחראים על ההקדשים שלהם , [ הפרנסים ] הנוכחים עמו במושב בית הדין של השריעה 3 [ ... ] ייפוי הכוח הנזכר . בתוכן תביעתו נגדם אמר , כי הם שניהם חייבים לכבוד השיח' מחמד מייפה הכוח הנזכר 00 ו [ מטבעות ] זהב טרלי 4 [ שהם ] מחיר סבון אשר הוא מכר להם , מתוכם הוא קיבל 53 [ מטבעות ] זהב והיתרה [ בסך ] 47 [ מטבעות ] זהב טרלי נמצאת בחובתם והוא דרש זאת מהם . [ השיח' צאלח ] ביקש לשאול אותם בעניין זה . הם נשאלו והודו , כי הם וההקדש שלהם חייבים לשיח' מחמד הנזכר 47 [ מטבעות ] זהב טרלי . אז ציווה מולאנא השופט הנזכר של השריעה על שני הפרנסים הנזכרים לשלם את הסכום הנזכר שהם הודו בו לשיח' מחמד הנזכר . [ זהח ציווי חוקי וחיוב חוקי בעניין זה . תוכן עניין זה בולו התאמת בפני מולאנא השופט והוא פסק בהתאם לכך באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם בשליש השני של [ חודש ] רביע אל ת'אני שנת 20 ו ו . 131 ערבותו של יהודי לחוב הקהילה [ 199 / 207 ] בפני מולאנא תפארת המלמדים י מסעוד אפנדי , תרבה רוממותו . במושב בית הדין של השריעה ובמקום הדת הנעלה הופיע ביום תאריכו [ של מסמך זה ] החאג' עבד אללה בן החאג' ח'ליל שכי מכי . הוא הביא עמו את רפאיל בן אברהאם היהודי . החאג' עבד אללה הנזכר אישר והודה כשהוא בריא ושלם , מרצונו ובבחירתו , מבלי לאלצו לעשות כן או להכריחנו , [ ביודעו את משמעות האישור ואת המתחייב ממנו לגביו בעניין זה כחוק , כי הוא מזכה את רפאיל היהודי הנזכר הנוכח עמו במושב בית הדין מהערבות אשר נתן ל 4 וו [ י ] איש מקרב היהודים אצל החאג' עבד אללה הנזכר . [ זאת [ , עבור הסכום שהיה בחובת פרנסי היהודים הספרדים ושיעורו 600 גרוש אסרי . מתוכם הוא קיבל 150 גרוש ונותרו לזכותו 450 גרוש . הם [ הפרנסים ] מסרו לו שטר חוב 2 על סכום שצוין בו [ בשטר החוב , [ ובנוסף 3 על שטר החוב נותרו לזכותו 170 גרוש לאחר שקיבל [ שטר ] זה . ולעיל , תעודה , 11 הערה , 2 ותעודה 8 ג . הערה 0 5 . 2 ג ביוני ? - ביולי . 1708 תעודה םנו ו במקור : -אל פקיה 2 .- ככל הנראה שיבוש השם שמשון . ג מלה לא ברורה . 4 שוויו של מטבע nr באותן שנים היה 4 V 1 גרוש תעודה 131 ן במקור : אל מדרקיך . 2 במקור : ורקת בולצה . ג מילולית : לאחרי . אסדי , שכל אחד מהם היה שווה ל 0 ג מטבע כסף מ * רי . וראה להלן , תעודות 8 ג 1 ו ג , 20 הערה ; 1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר