כד. משוגעים: בידוד ומאסר

כד . משוגעים : בידוד ומאסר יהודיבז שנטרפה דעתם ועקב כך גרמו נזק לקהילה ושיבשו את חייה הוכרזו ככאלה על ידי הקאדי על פי בקשתם של ראשי הקהילה . הקאדי נהג לשלוח נציגים מטעמו כדי לוודא את העובדות שהועלו בפניו , ומשהשתכנע כי יש להסיר מיפגע ציבורי זה מדרכה של הקהילה , התיר לפרנסיה לאסור את האיש ער שיבריא ממחלתו . יתר על כן , הקאדי אף דרש "מאסר קשה" והורה לפרנס שלא לשחרר את האיש עד אשר יתברר , כי מחלתו חלפה לחלוטין ( תעודות 276 ו . ( 277 בדומה לכך נדרשו ראשי הקהילה לאסור יהודי ששגעונו כבר נקבע באיסתנבול ולמרות זאת הגיע לירושלים . משהעידו שני מוסלמים על מצבו ועל מה שאירע בבירה הורה הקאדי "לשים את היהודי ... במקום המיועד למשוגעים של עדת היהודים בירושלים" עד שישוב לשפיותו ( תעודה . ( 278 276 מאסר יהודי שנטרפה דעתו [ 3 / 229 ]  אל הספר
יד יצחק בן-צבי