יהודים בבית המשפט המוסלמי חברה כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית

חברה כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית 'אמנון ייל _ *! .: אלישבע סימון פיקאלי ? ערב . Jews in the Moslem Religious Court Documents from Ottoman Jerusalem in the XVIII Century Society , Economy and Communal Organization AMNON COHEN OVADIA SALAMA and ELISHEVA SIMON-PIKALI JERUSALEM YAD IZHAK BEN-ZVI ISBN 965-217-134-4 PRINTED IN ISRAEL ALL RIGHTS RESERVED © JERUSALEM 1996  אל הספר
יד יצחק בן-צבי