יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:180

147 תביעת לבלר הקהילה על ערבות לחוב [ 151 / 215 ] תפארת הנכבדים והמכובדים עלי צ'לבי אבן מצטפא אע'א ראש הסיפאהיםי בירושלים הנאצלה תבע את יאקוב בן ג לבלר היהודים . בתביעתו נגדו אמר , כי עדת היהודים חייבת לדואג' ח'ליל אל רג ] ' א ] ני , 000 ו זולטה . יאקוב הנזכר התיר לעלי צ'לבי הנזכר לשלם את 1 , 000 הגרוש הנזכרים לדואג' ח'ליל הנזכר והוא אמר לו : שלם את 1 , 000 הגרוש לחאג' ח'ליל ואני אשלם אותם לך , ואני ערב לכך . ' החאג' ח'ליל הנזכר אישר והודה שהוא קיבל מעלי צ'לבי את 1 , 000 הגרוש . עלי צילבי דרש מיאקוב הנזכר את 1 , 000 הגרוש וביקש לשאול אותו על אודות העניין . [ הקאדי ] שאל אותו והוא הכחיש . אז ביקש [ הקאדי ] ממנו [ מעלי ] ראיה חוקית שתעיד עבורו בעניין זה והוא הביא לעדות את חמור בי סגן מפקד המצודה , הסייר עמר אבן סעוד צ'לבי אל רמשקי ועסאף בי . הם העידו שיאקוב היה ערב בכסף ובחבות ל 1 , 000 הגרוש אשר שילם עלי צ'לבי לחאג' ח'ליל אל דג ] ' א ] ני על פי היתר שלו לעשות כן . [ זוהי ] עדות חוקית [ שנגבתה ] בנוכחות יאקוב הנזכר . [ בעדותם ] לא נתגלה פגם חוקי ולכן עדותם בעניין זה התקבלה באורח חוקי . [ נרשם ביום שבת 2 בחודש רג'ב שנת * . [ 1134 148 פרעון חוב ישן של הקהילה ליורש מוסלמי [ 3 / 216 ] עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה היו חייבים לח'ליל ופאטמה יתומיו של ח'ליל תובה סכום ששיעורו 265 גרוש עדדי pp וריבית י [ יחדיו . סכום זה היה ] בחובת היהודים וההקדש שלהם . לאחר מכן נפטרה פאטמה וחלקה עבר לאחיה ח'ליל הנזכר שכעת הוא בוגר ובר דעת . זאת , על פי כתב בי דין שבו מצוין הסכום והוא מתאריך השליש האחרון של [ חודש ] רביע אל אאח'ר שנת 127 ו . הכסף רשום גם ברישומי בית הדין מתאריך ה 20 בנחודש ] מחרם שנת . 1110 בעקבות זאת הופיע ביום תאריכו [ של מסמך זה ] במושב בית הדין של השריעה חסן אבן בטבוט אל נאבלסי כמייצג את עצמו וכמיופה כוח חוקי מטעם אשתו הגברת אמנה בת מחמד אל כרדי , אשר ייפתה את כוחו [ לטפל ] בכל ענייניה והדברים הנוגעים לה בהתאם לרישומי בית הדין , והיא אמו של ח'ליל הנזכר הבוגר ובר הדעת . [ חסן ] אישר והודה כמייצג את עצמו וכמיופה כוח , כי הגיע אליהם והם קיבלו באורח חוקי ממוסא בן יאקוב אשכנזי ומשועה בן רפאיל , פרנסי היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה , את אשר היה לזכות ח'ליל ופאטמה הנזכרים *[ ... ] [ דהיינו 265 [ , גרוש עדדי . [ זאת [ , הואיל והתאמת שחסן זכאי [ לסכום זה ] בחובת ח'ליל ואחותו פאטמה הנזכרים תעודה . 153 תעודה 147 ו במקור : -מיו אלאי 3 י 2 . " שמו לא צוין . ג במקור : "כתחידא אל קלעה . " על תואריהם של בעלי תפקידים שונים במצודת ירושלים ראה : כהן , מפעלו של סולימאן , עמי 8 4 . 37-56 ו באפריל . 1722 וראה לעיל , תעודה 145 ולהלן , תעודה 148 ו במקור : 'אצלן ורבחך . 25 2 באפריל * - במאי . 1715 ג 29 ביולי 4 . 1698 מלה לא ברורה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר