יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:171

להתנכל לפרנסי היהודים הנזכרים או להקדש שלהם בשל כל זאת . [ הדברן נרשם ב 4 ב [ דוודש ] צפר שנת . 1127 136 חוב למוסלמי בירושלים נפרע באיסתנבול ; 331-350 / 209 ] סיכום ] הרב אברהאם והקדש היהודים נתבעו על ידי אחמד בן השיח צאלח אל תמימי בטענה שהם חייבים לאביו המנוח 1 , 600 גרוש אסדי . התובע המוסלמי ביקש את חלקו על פי חוקי הירושה . הרב אברהאם טען , כי מיופה כוח מטעם כל היורשים של המנוח קיבל מידיו באיסתנבול שלוש שנים קודם לכן את כל החוב ואף הביא עדים מוסלמים שהעידו כדבריו . הקאדי קבע שעל התובע לבקש את כספו ממיופה כוח זה . הדבר נרשם ב 4 בחודש מחרם שנת 127 ו . י 137 פרעון חוב הקהילה לדרשן מסגד אל אקצא [ 385 / 209 ] עדת היהודים הספרדים הגרים בירושלים הנאצלה וההקדש שלהם היו חייבים בעבר ל [ ... ] שיחי אבראהים בן המנוח השיח' ברהאן אל דץ אל ח'אלדי הדרשן י במסגד אל אקצא סכום ששיעורו 800 גרוש עדרי . בעקבות זאת הופיע [ בבית הדין ] ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו השיח' אבר [ א ] הים הנזכר . הוא אישר והודה , כשהוא במצב הנחשב לחוקי , כי הוא קיבל והגיע אליו באורח חוקי ממוח'אס , פרנס עדת היהודים הספרדים והאחראי עליהם , כל הסכום בשלמותו ובמלואו . השיח' אבר [ א ] הים העיד על עצמו כי הוא לא נותר זכאי אצל עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה בשל הסכום הנזכר או בשל דבר מה אחר לזכות , תביעה , דרישה , כסף , זהב , חוב [ כספי , [ או [ חוב ] בעין . הוא זיכה את חובה של עדת היהודים הספרדים וחובו של ההקדש שלהם מכל הסכום ומכל התביעות והדרישות . [ זהו ] זיכוי כללי , פוסק , חורץ ומונע [ כל תביעה ] מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . [ אלה הם ] עדות וזיכוי בני תוקף , חוקיים ומקובלים על מוח'אס באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם ב 19 ב [ חודש ] רביע אל אול שנת 127 ו . 9 j בפברואר . 1715 וראה להלן , תעודה 155 ושם עוד . וראה גם תעודה 13 / 228 ( עבדי בשה אל סהותה [?] אישר כי קיבל מירי יאקוב פרנס הספרדים 344 גרוש אסדי שהיו בחובת הקהילה לאל-דאודי והועברו לזכותו בהסבה . ( תעודה 1 36 ו 10 בינואר . 1715 וראה להלן , תעודה , 144 הערה . 2 תעודה 7 נ 1 ו במקור : "אל ח'טיב 25 2 . " במארס . 1715 וראה תעודות 359 / 209 ( פרעון חוב נוסף של הקהילה הספרדית בסך 60 גרוש עדרי למנא בת חאגי עלי אל דלאל 256 / 202 ;( ( יורשיו של ראש הסיפאהים בירושלים ר / סין אעיא אל סיקלי אישרו כי קיבלו מאת חיים פרנס הספרדים 500 גרוש אסדי שהגיעו להם בירושה ממורישם 336 / 209 : ( ( פרעק חוב בסך 87 ' / 2 גרוש

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר